เรียนทำอาหารไทย ทั้งคาวหวาน กว่า 40 รายการ

ที่ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม เรียนจันทร์ถึงศุกร์ วันละ 3 ช.ม. สัปดาห์ละ 15 ช.ม. รวมตลอดหลักสูตร 60 ช.ม. ภายใน 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือนเท่านั้น