แพร-พิมพ์มาดา ceo รุ่นใหม่ แบรนด์ OKUSNO

การเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย คือโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น อย่ารอให้อายุมากขึ้นๆ เท่ากับเราได้เสียโอกาสนั้นไปทุกปีๆ..