เปิดหัวใจพยาบาลสาวหน้าหวาน เน็ต-กันยารัตน์ ที่หนุ่มๆ อยากให้มาพยาบาลหัวใจ!

เปิดหัวใจพยาบาลสาวหน้าหวาน ละลายหัวใจหนุ่มๆ เน็ต-กันยารัตน์ จารุศิริชัยกุล พยาบาลสาวโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กับการทำงานดูแลผู้ป่วยด้วยใจรักในวิชาชีพ รู้จักมองถึงคำว่า "ใจเขาใจเรา" มากยิ่งขึ้น