จีนประกาศ ให้โรงเรียนหาวิธีคลายเครียดให้นักเรียน ในช่วงใกล้สอบเข้ามหา’ลัย

เชื่อว่าน้องๆ หลายคนต้องเคยเจอภาวะเครียด รู้สึกกดดันจากการเรียนอยู่แล้ว ยิ่งเป็นช่วงที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยช่วงนั้นยิ่งรู้เครียดไปกันใหญ่เลย

โรงเรียนจีนจัดตั้ง “ธนาคารคะแนน” เพื่อให้นักเรียนกู้ยืมไปเพิ่มคะแนนสอบได้

โรงเรียนมัธยมจีน ได้คิดค้นวิธีช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเครียดหรือกดดันมากเกินไปในการสอบ จึ่งจัดตั้ง "ธนาคารคะแนน" ขึ้นมา