โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS) จากอเมริกา เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรก ในไทย ปี 2562

การเรียนการสอนของ BASIS อยู่บนความเชื่อว่า เด็กๆ ทุกคนสามารถเป็นนักเรียนที่เก่งได้ หากพวกเขาเรียนรู้ผ่านครูผู้สอนที่มีความชำนาญในวิชานั้นๆ และเรียนจากหลักสูตรที่มีความเข้มข้น พร้อมกับมีวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศเป็นเครื่องสนับสนุน