โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS) จากอเมริกา เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรก ในไทย ปี 2562

หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติเบซิส รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างศักยภาพของเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ