ทำความรู้จักกับงาน CGI

ทำความรู้จักกับงาน CGI สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต

ม.รังสิต เปิดสอน วิชาเกี่ยวกับการทำ CGIหรือCG ในสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทัลอาร์ต อยากทำ CGI ต้องเริ่มจากอะไร คำถามเหล่านี้คนที่อยากทำ