Coventry University มอบทุนการศึกษา ป.ตรี ในทุกสาขาวิชา

Coventry University แห่งสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่สอน โดยทุนจะครอบคลุมทุนการศึกษาละ 10,000 ปอนด์ ซึ่งจะทำการแบ่งจ่ายออกเป็นปีๆ