CREATIVE AI CAMP

ซีพี ออลล์ ผนึก มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน AI ของโลก จัดค่าย CREATIVE AI CAMP ปีที่ 2

ซีพี ออลล์ ผนึก มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน AI ของโลก จัดค่าย CREATIVE AI CAMP ปีที่ 2 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยต่อเนื่อง รับมือยุค Seamless AI and Life