PaperCraft

วิริน วัยรุ่นไทยสุดครีเอท จากธีสิส PaperCraft สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์ ‘พับเพียบเรียบร้อย’

จบการศึกษาจากภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิรินเป็นเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่เรียนจบมาทางด้านศิลปะทั้งคู่ PaperCraft
ศิษย์เก่า สถาปัตย์ จุฬาฯ ผุดไอเดียงานคราฟท์ ภาชนะทำจากกาบกล้วย รักษ์โลก

ศิษย์เก่า สถาปัตย์ จุฬาฯ ผุดไอเดียงานคราฟท์ ผลิตภัณฑ์ทำจากกาบกล้วย รักษ์โลก

"ทำยังไงก็ได้ ให้คนเดินเข้ามาในบูธเราก่อน มาเริ่มถาม เริ่มคุยกับเราก่อน แล้วโอกาสจะตามมา" ของทำมือ ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย