12 ปี EDUCA บนเส้นทางพัฒนาวิชาชีพครู

12 ปี EDUCA บนเส้นทางพัฒนาวิชาชีพครู เดินหน้าต่อเพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาไทยที่ยั่งยืน

12 ปี เป็นระยะเวลาการเดินทางของงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA) ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและก้าวมาเป็น “ผู้นำ” ของงานด้านการศึกษาระดับประเทศ
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์

ปิโก มุ่งเป้าสู่ Education Communication สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสาร เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

ปิโก (ไทยแลนด์) นำความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพในบทบาท Education Communication เปิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ตั้งเป้าเชื่อมโยงองค์ความรู้ทุกระดับ