เด็ก 61 ควรรู้!! “เอนทรานซ์ 4.0” ประกอบด้วยระบบอะไรบ้าง?

โดยการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ ปี 2561 จะเป็นการผสมผสานการสอบเอนทรานซ์และแอดมิชชั่นเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้