Gig Economy คือ การทำงานแบบไหน? พร้อมเผย 10 อาชีพทำเงิน ประจำปี 2018

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุก ๆ ด้าน และหนึ่งด้านที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือ การทำงาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียว Gig Economy คือ การทำงานแบบไหน?