Gig Economy การจัดอันดับ งานประจำ งานอิสระ อาชีพทำเงิน

Gig Economy คือ การทำงานแบบไหน? พร้อมเผย 10 อาชีพทำเงิน ประจำปี 2018

Home / บทความการทำงาน / Gig Economy คือ การทำงานแบบไหน? พร้อมเผย 10 อาชีพทำเงิน ประจำปี 2018

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ด้าน และหนึ่งด้านที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือ การทำงาน จากเดิมที่การทำงานจะต้องใช้คนเป็นจำนวนมากและทำในทุกขั้นตอน แต่ในปัจจุบันการทำงานได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานให้มีความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

การทำงานแบบ Gig Economy ที่คนในยุคดิจิทัลมองหา

นอกจากนี้ยังทำให้เรามีไลฟ์สไตล์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยก็คือ Gig Economy เป็นการทำงานในแบบใหม่ของยุคปัจจุบัน เพราะเทรนด์การทำงานแบบนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย หรือจะเรียกง่ายๆ ว่า Gig Economy เป็นการทำงานที่ถูกแบ่งออกเป็น part time, freelance, self-employed, outsource หรืองานที่ไม่ใช่งานประจำนั่นเอง

นอกจากนี้ยังรวมถึงคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวแบบไม่มีลูกน้อง เช่น เปิดขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ หรือคนที่ทำงานประจำ แต่แบ่งเวลามารับงานนอกเพื่อหารายได้เสริมอีกทาง แต่ทั้งนี้การทำงานแบบ Gig Economy ก็มีข้อแตกต่างจากการรับงานแบบ freelance อยู่เหมือนกันก็คือ การทำงาน freelance จะรับทำงานประเภทเดียว แต่ Gig Economy จะรับงานได้หลายประเภทในเวลาเดียวกัน

Gig Economy คืออะไร

ปัจจัยสำคัญของการเกิด Gig Economy ได้แก่

1. เทคโนโลยี, เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะโลกในยุคออนไลน์ทำให้ผู้คนสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ เปิดโอกาสให้เราเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

2. ไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้มองหาความมั่นคงในหน้าที่การงานเสมอไป แต่เขาจะมองหาช่องทางในการทำเงินที่ได้มากกว่าการทำงานประจำ

3. การเติบโตของเศรษฐกิจที่มีการแบ่งปันหรือ Sharing Economy มากขึ้น เช่น Uber : โดยคนที่ขับรถแท็กซี่จะได้รับเงินจาก Uber ที่เป็นตัวกลางในการจ่ายเงินให้, Airbnb : สำหรับบ้านไหนที่มีห้องว่างและต้องการหารายได้เสริมก็สามารถที่ปล่อยห้องว่างให้คนอื่นมาเช่าได้ โดยเจ้าของบ้านจะได้รับเงินค่าเช่าผ่านคนกลาง เป็นต้น

Gig Economy คืออะไร

เชื่อว่าหลายๆ คนกำลังสงสัยกันอยู่แน่นอนเลยว่า งานในสาย Gig Economy ที่มีรายได้สูงสุดประจำปี 2018 จะมีอะไรบ้าง… อย่ารอช้า! ตาม แคมปัส-สตาร์ มาดูกันได้เลย

10 อันดับอาชีพทำเงิน : Gig Economy ได้แก่

อันดับ 1 Deep Learning/Artificial Intelligence มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $115.06/ชั่วโมง

อันดับ Blockchain Architecture มีรายได้เฉลี่ออยู่ที่ : $87.05/ชั่วโมง

อันดับ 3 Robotics มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $77.46/ชั่วโมง

อันดับ 4 Ethical Hacking รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $66.63/ชั่วโมง

อันดับ 5 Cryptocurrency มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $65.37/ชั่วโมง

อันดับ 6 Amazon Web Services, Lambda Coding มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $51/ชั่วโมง

อันดับ 7  Virtual Reality มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $50.18/ชั่วโมง

อันดับ 8 ReactJS Developers มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $40.75/ชั่วโมง

อันดับ 9 Final Cut Pro Editor มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $37.12/ชั่วโมง

อันดับ 10 Instagram Marketing มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ : $31.23/ชั่วโมง

Gig Economy คืออะไร

ความเสี่ยงในการทำงานแบบ Gig Economy

ถึงแม้ว่าการทำงานในแบบ Gig Economy เราจะสามารถทำงานประจำและรับงานเสริมได้ด้วย แต่อย่าลืมว่าการทำงานในแบบนี้ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน เพราะความไม่สม่ำเสมอของงานที่จะเข้ามานั้น ไม่ได้มีเข้ามาตลอด และยังรวมถึงเรื่องรายได้ที่ได้รับในแต่ละงานก็จะมีความไม่เท่ากันด้วย

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราอาจจะมองว่าไม่สำคัญแต่จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวก็คือความมั่นคงในหน้าที่การงาน สำหรับใครที่มีงานประจำทำด้วยและรับงานเสริมไปด้วยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานใหม่ๆ และมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าคนไหนที่รับทำงาน part time, freelance เพียงอย่างเดียวก็ต้องระวังเรื่องรายได้และรายจ่ายให้เป็นอย่างดีเลย (จงจำเอาไว้ว่างานไม่ได้มีเข้ามาตลอด)

แต่ทั้งนี้ไม่ว่าเราจะทำงานอาชีพอะไร แบบไหน ก็ต้องรู้จักการประหยัดอดออมเอาไว้ด้วย ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า และจะต้องมีการวางเป้าหมายในการทำงานไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองให้ก้าวขึ้นต่อและประสบความสำเร็จในที่สุด

บทความที่น่าสนใจ

ที่มา : www.thebalance.comwww.graphicbuffet.net