AI ทักษะก่ารทำงาน นักศึกษาจบใหม่ ปัญญาประดิษฐ์

ถ้าไม่อยากถูก AI แย่งงาน 10 ทักษะที่คุณควรก้าวผ่านไปให้ได้ เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล

Home / บทความการทำงาน / ถ้าไม่อยากถูก AI แย่งงาน 10 ทักษะที่คุณควรก้าวผ่านไปให้ได้ เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล

อย่างที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆ ในช่วงนี้ว่าในอนาคตวิธีการทำงานของมนุษย์เราจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการนำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้าช่วยในกระบวนการทำงานและตัดสินใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์ การแพทย์ การเกษตร และการขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

10 ทักษะการทำงาน ที่เราควรพัฒนาตนเอง

ดังนั้น มนุษย์อย่างเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ตามไปด้วย และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็มี 10 ทักษะการทำงานที่เราจะต้องมีในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือคนที่เริ่มทำงานแล้วก็ตาม ก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้พัฒนาตนเองด้วยนะจ๊ะ

1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

เป็นทักษะในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อีกด้วย

2. ความคิดเชิงวิพากษ์

ผู้ที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นการตีความอย่างลึกซึ้งจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

10 ทักษะการทำงาน ที่เราควรพัฒนาตนเอง

3. ความคิดสร้างสรรค์

คุณภาพและความสามารถในสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ไอเดียธรรมดาๆ เท่านั้น กำลังเป็นทักษะที่มีความต้องการเป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4. การจัดการบุคคล

หุ่นยนต์อาจจะมีทักษะในด้านการวิเคราะห์และด้านคณิตศาสตร์ แต่หุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะมาทดแทนมนุษย์ได้ในบทบาทของผู้นำ และการบริหารที่ต้องใช้ทักษะของมนุษย์

5. ประสานงานกับผู้อื่น

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และทักษะการทำงานเป็นทีมจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในทุกอาชีพและทุกการทำงานในอนาคต

6. ความฉลาดทางด้านอารมณ์

คุณภาพที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางด้านอารมณ์ เช่น การเอาใจใส่ ความอยากรู้อยากเห็น จะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในอนาคต ฯลฯ

10 ทักษะการทำงาน ที่เราควรพัฒนาตนเอง

7. การตัดสินใจ

ความสามารถในการจดจำข้อมูลจำนวนมากได้และสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความลึกซึ้ง รวมถึงการตัดสินใจที่วัดได้จะเป็นทักษะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในยุคของข้อมูลข่าวสารที่สามารถส่งให้กันและกันอย่างรวดเร็ว

8. การให้บริการ

ต้องเป็นคนที่รู้ถึงความสำคัญของการให้คุณค่าแก่ลูกค้าในรูปแบบการบริการและให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจะเป็นที่ต้องการในอนาคต เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ต้องการที่จะแก้ปัญหาทางด้านสังคมนั่นเอง

9. การเจรจาต่อรอง

ความสามารถในการเจรจาต่อรองกับธุรกิจต่างๆ และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดในการทำงานก็คือทักษะที่สำคัญและมีความต้องการเป็นอย่างมากในอนาคต

10. ความยืดหยุ่น

ความสามารถในการสลับไปมาระหว่างบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับความท้าทายในการทำงาน จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

บทความที่น่าสนใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก FB : The Uniform ตั้งวงเล่า เผาออฟฟิศ