อยากไปเรียนภาษาในต่างประเทศ แนะนำนิทรรศการนี้ มาทีเดียวได้ครบ

IDP สถาบันแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศผนึกกำลังร่วมกับ 10 สถาบันภาษา จาก ประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา และ นิวซีแลนด์