KKU Life วิดีโอที่สื่อให้เราได้เห็นถึงสไตล์การใช้ชีวิตในแบบเด็ก มข. 

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ม.ขอนแก่น ที่ได้จัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยข่อนแก่นในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559)