น่ายกย่อง คุณครูกานา ใช้ชอล์กวาดโปรแกรม Microsoft word บทกระดานดำ

เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสฮอตอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้เลย สำหรับภาพของคุณครูชาวกานา ที่ใช้ชอล์กวาดภาพโปรแกรม Microsoft Word ลงบนกระดานดำ เพื่อสอนนักเรียนในวิชา ICT หรือ Information and Communications Technology