สรุป 6 เทคนิคการเขียน Mind Mapping ยังไง ให้ถูกต้องเข้าใจง่าย

Mind Mapping ถือเป็นการกระตุ้นสมอง ให้เกิดความคิดที่เป็นอิสระจากปัญหาที่เป็นศูนย์กลาง ออกไปสู่วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ที่แปลกและแตกต่างจากเดิม