เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 13

เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 13

กลับมาอีกครั้งกับงาน เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 13 งานที่นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ง 22 สถาบัน จะมาร่วมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแพทย์ ทั้งเทคนิคการสอบ การเรียน...