ชื่นชม ‘น้องไบรท์’ นักเรียนไทย บินผาดแผลงในงานจบการศึกษา “นักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ”

นักเรียนนายเรืออากาศไทย "กรวิชญ์พงศ์ สุนทรนิธิกุล" ได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ US Air Force Academy เขามีความสามารถได้คว้ารางวัลชนะเลิศบินผาดแผลง 2 ปีซ้อน...