9 เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

9 เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

เดี๋ยวนี้เวลาที่เราต้องการรู้อะไรสักอย่าง ก็ไม่ต้องไปอ่านได้แต่ในหนังสืออย่างเดียวแล้ว เพราะด้วยยุคนี้เป็นสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น