การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 3 ทอง 4 เงิน 4 ทองแดง – การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

ฝีมือเยี่ยม นักเรียนตัวแทนประเทศไทย โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018 คว้า 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง