World Robot Games การแข่งขันหุ่นยนต์ เด็กเก่ง

เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 3 ทอง 4 เงิน 4 ทองแดง – การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

Home / วาไรตี้ / เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 3 ทอง 4 เงิน 4 ทองแดง – การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

ฝีมือเยี่ยม นักเรียนตัวแทนประเทศไทย จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. 38 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 (WRG ) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง มาฝากชาวไทยได้สำเร็จ แคมปัส-สตาร์ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ สุดยอดไปเลย…

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

สำหรับ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. 38 อ.แม่สอด จ.ตาก อำนวยการบริหารโดย นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2018 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่วันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 และก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทองมาครองได้สำเร็จ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. sumo Auto 1kg open
 2. sumo legged senior
 3. beam senior

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดงจำนวน 4 เหรียญด้วยกัน ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายประเทศด้วยกัน ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

นักเรียนตัวแทนประเทศไทย จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. 38 ที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Game 2018 ประกอบด้วย 12 คน ได้แก่

 1. นายกิตติศักดิ์ มงคลจุฑาเศรษฐ
 2. นายณฐนนท์ จันโทสถ
 3. นายธนภัทร ภิรมย์ทอง
 4. นายกันธีภพ นอนา
 5. นายครุฑธวัช กองวงศ์
 6. นายชินพรรษ ภูบัวเพชร
 7. นายชินพรรณ ภูบัวเพชร
 8. นายวทัญญู เตียอุดมชัยสิทธิ์
 9. นายสหภพ ศรีแสงทอง
 10. นายธนวัฒน์ ตนะพูนสิน
 11. นายบริวัตร แซ่หมี
 12. นายสิทธิเดช แย้มขะมัง

ทั้งนี้ ทีมครูฝึกสอน ได้แก่ นายธนสิน ชูเกียรติตกุล และ นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี ในนามของโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. 38 ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมและร่วมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคนให้สามารถทำตามความฝันได้สำเร็จ

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2018

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. 38 เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Robot Games 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ และได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 เหรียญทอง มาแล้วอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างเยาวชนไทยสุดเก่งจริง ๆ ปรบมือให้รัว ๆ เลยค่ะ

ที่มา FB : AEC อาเซียน NEWS

บทความที่น่าสนใจ