GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2019 GSBภาคกลาง

23 ผู้เข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – ผ่านรอบแรกภาคกลาง

Home / วาไรตี้ / 23 ผู้เข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – ผ่านรอบแรกภาคกลาง

ทำความรู้จัก น้อง ๆ ที่ผ่านรอบคัดเลือกรอบแรก ในโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR 2019  ภาคกลาง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2562 มีทั้งหมด 21 คน และทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้ต้องทำการแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่ 15 ก.ย. เพื่อหาผู้ชนะเลิศที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งรอบตัดสินหาสุดยอดGSB GEN CAMPUS STAR 2019 (ซึ่งจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562) ตอนนี้ไปชมโฉมหน้าของน้อง ๆ กันก่อน มาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคกลาง

ผ่านรอบแรกภาคกลาง –  GSB GEN CAMPUS STAR 2019

โครงการ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ได้ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดโครงการขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว จุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อค้นหาตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติทั้ง ด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ และไหวพริบ น้อง ๆ ที่ชนะการประกวดนอกจากจะได้รับรางวัล ได้ประสบการณ์แล้ว ยังมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วย..

บทความเพิ่มเติม : ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคกลาง GSB GEN CAMPUS STAR 2019

เข้ารอบคัดเลือก ฝ่ายหญิง 11 คน

นางสาว สุกัญญา วงศ์ปัญญาดี (เพลงขวัญ)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ําหนัก 49 กก.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสามารถพิเศษ รํา ฟ้อน

นางสาว ศุภรดา ตั้งชีววิทยาพงษ์ (ซีมายด์)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ําหนัก 53 กก.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปี 4
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, พิธีกร

นางสาว บัณฑายมาศ ยอดเจริญ (ใบตอง)
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 163 ซม. น้ําหนัก 46 กก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสามารถพิเศษ รําไทย, ตีขิม,
สีซออู้, เดินแบบ

นางสาว ณัฏฐ์นลิน พูลประเสริฐ (ฟิวส์)
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ําหนัก 52 กก. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทย,
เต้น, เดินแบบ

นางสาว ภัทราพร เกตุแก้ว (เรย์)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 173 ซม. น้ําหนัก 52 กก.
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ความสามารถพิเศษ รําไทย, พิธีกร

นางสาว สุภัสสรา เงินหนู (รวงข้าว)
อายุ 20 ปี ส่วนสูง 170 ซม. น้ําหนัก 45 กก. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง, รําไทย,
เดินแบบ, Acting

นางสาว ภัทรภร สนธิภักดิ์ (แพรววา)
อายุ 24 ปี
ส่วนสูง 174 ซม. น้ําหนัก 53 กก.
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ความสามารถพิเศษ รําไหว้ครูมวยไทย

นางสาว วรินทร์ลิตา สิทธิวัฒนภัสร์ (อิ่งโกะ)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 174 ซม. น้ําหนัก 55 กก.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความสามารถพิเศษ ถ่ายแบบ, เดินแบบ

นางสาว ชลธิชา ล๊อมบูส์ (คิตตี้)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 164 ซม. น้ําหนัก 49 กก.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสามารถพิเศษ รําไทย

นางสาว สตรีรัตน์ เที่ยงจิตต์ (ญิ๋ง)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 163 ซม. น้ําหนัก 45 กก.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาว ญาดา เถกิงเดช (ญาดา)
อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 177 ซม. น้ําหนัก 53 กก.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ความสามารถพิเศษ รําพัด

เข้ารอบคัดเลือก ฝ่ายชาย 12 คน

(ถอนตัวไป 1 คน)

นาย กรชวัช ตาเจริญ (หมี)
อายุ 20 ปี
ส่วนสูง 177 ซม. น้ําหนัก 72 กก. มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ชั้นปีที่ 2
ความสามารถพิเศษ เล่นกีต้า
เป็นดือนคณะนิติศาสตร์
และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัย

นาย มิซึกิ ไซโต้ (มิกิ)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 183 ซม. น้ําหนัก 75 กก.
มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ชั้นปีที่ 3
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงเล่นดนตรี

นาย เจนวิทย์ สงวนแก้ว (ฟลุ๊ก)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 179 ซม. น้ําหนัก 70 กก.
มหาวิทยาลัย สยาม ชั้นปีที่ 4
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง

นาย ธงชัย วังศิริไพศาล (อู๋)
อายุ 20 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ําหนัก 62 กก.
มหาวิทยาลัย มหิดล ชั้นปีที่ 3
ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง

นาย ปฏิภาน ไชยวิสุทธิกุล (ฟร้อง)
อายุ 21 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ําหนัก 60 กก. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3
ความสามารถพิเศษ เต้น
ชนะเลิศ wall street English Smart Gen 2019

นาย ก่อเกื้อ ดีวัฒนานุกูล (โย)
อายุ 19 ปี
ส่วนสูง 183 ซม. น้ําหนัก 71 กก. มหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
ความสามารถพิเศษ ประกวด Bartender
รองชนะเลิศอันดับ 1 เดือนมหาลัย

นาย ภาณุพันธ์วงศ์จร (เบนซ์)
อายุ 22 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ําหนัก 63 กก.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ความสามารถพิเศษ การแสดง

นาย ณรงค์พล บวรวุฒิ (ริว)
อายุ 19 ปี
ส่วนสูง 182 ซม. น้ําหนัก 75 กก.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ความสามารถพิเศษ รําและแสดงท่าทางมวยไทย

นาย พันธกานต์ แสนสีมนต์ (โต๊ะ)
อายุ 21 ปี ส่วนสูง 175 ซม. น้ําหนัก 63 กก. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสามารถพิเศษ เต้น, ร้องเพลง,
Acting, เป็นแดนซ์เซอร์มืออาชีพ

นาย ธีรภัทร โปร่งอรุณ (มิก)
อายุ 23 ปี
ส่วนสูง 186 ซม. น้ําหนัก 82 กก.
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ความสามารถพิเศษ เดินแบบ

นาย โอฬาริก ต๊ะน้อย (เกมส์)
อายุ 19 ปี
ส่วนสูง 177 ซม. น้ําหนัก 63 กก.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความสามารถพิเศษ เล่นฟุตบอล

ภาพทั้งหมด ใน Album

รายละเอียดการสมัคร GSB GEN CAMPUS STAR 2019

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเข้าประกวด GSB GEN Campus Star 2019 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งใบสมัครมาที่ นิตยสาร Campus Star หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาสมัครได้ตามภูมิภาคที่จัดการประกวดทั้ง 5 ภูมิภาค (โดยที่น้อง ๆ จะต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
  • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส.
  • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิตกับธนาคารออมสิน

กำหนดการรับสมัครทั้ง 5 ภาค

  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น : วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคกลาง จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : วันที่ 14-15 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ : วันที่ 21-22 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี : วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคใต้ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช : วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

กำหนดการรอบตัดสิน

  • รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร จัดที่ เซ็นทรัลเวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.campus-star.com และ www.gsbgen.com

บทความแนะนำ