3 ไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคม กับแนวคิด แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

3 ไอเดีย นวัตกรรมเพื่อสังคม กับแนวคิด แตกต่างแต่ไม่แตกแยก จากโครงการ ยูธ โคแล็บ

Home / วาไรตี้ / 3 ไอเดีย นวัตกรรมเพื่อสังคม กับแนวคิด แตกต่างแต่ไม่แตกแยก จากโครงการ ยูธ โคแล็บ

‘ความคิดสร้างสรรค์’ เกิดจากการรวบรวมความคิดและไอเดียที่หลากหลายรูปแบบ หลากหลายทิศทาง และนำไปสู่การขมวดปมจนเกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิด ซึ่งก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ให้กับสังคมโลก ทั้งการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อนเชิงบวกทางสังคม การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม รวมถึงเรื่องน่าอัศจรรย์เล็กๆ ในชีวิตประจำ อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งที่ความหลากหลายเหล่านี้กลับก่อให้เกิดปัญหา และเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาชนะ กดทับกลุ่มที่เห็นต่าง การต่อสู้ระหว่างกัน จนนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำและพาไปสู่การใช้ความรุนแรง

3 ไอเดีย นวัตกรรมเพื่อสังคม กับแนวคิด แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดว่าจำนวนประชากรโลกจากปัจจุบัน 7,600 ล้านคน จะพุ่งสูงทะลุ 9,800 ล้านคนในอีก 30 ปี ซึ่งสะท้อนให้ว่า ‘ความแตกต่างหลากหลาย’ กำลังจะมีมากยิ่งขึ้น ซึ่งประชาคมโลกเองต้องเร่งหาหนทางรับมือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับมูลนิธิซิตี้ และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ที่ต้องการสร้างระบบนิเวศที่สร้างสรรค์และเปิดรับความหลากหลาย ให้กับบริบทของประเทศไทย จึงได้จัดโครงการ “ยูธ โคแล็บ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างตรงจุด ผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม สู่การจัดการความหลากหลายอย่างยั่งยืน

3 ไอเดียนวัตกรรมเพื่อสังคม กับแนวคิด แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย และตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า มูลนิธิซิตี้ มีพันธกิจในการส่งเสริมความก้าวหน้า พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสร้างสภาพเศรษฐกิจชุมชมให้ดีขึ้น ได้ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดโครงการ ยูธ โคแล็บ (Youth Co:Lab) ต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 3 โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอไอเดีย และเฟ้นหานวัตกรรม ที่จะช่วยรับมือ และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบปัญหาที่ทวีความท้าทายมากขึ้นในปัจจุบัน ในหัวข้อ “เคารพความแตกต่าง ยอมรับความหลากหลาย” รวม 6 ด้าน ได้แก่ ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางเศรษฐกิจ การมี การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ความเชื่อทางศาสนา และการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

โครงการดังกล่าว เน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้กับเยาวชน เนื่องจากมูลนิธิซิตี้ เชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นของเยาวชนไทยที่จะรับบทบาทผู้ขับเคลื่อนสังคมในอนาคต

ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2562

โดยล่าสุด จากเวทีการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางสังคม “ยูธ โคแล็บ ประเทศไทย 2562” โดยมีผลงานที่โดดเด่นจำนวนมาก อาทิ

· Local Chef’s to Peace – พลัง “ความอร่อย” กับการสร้างความเข้าใจพหุวัฒนธรรม ผลงานทีมเยาวชนลูกหลานปักษ์ใต้

ไอเดียเยาวชนจากภาคใต้ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่คร่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 7000 คน โดยมีสาเหตุมาจากการแบ่งแยกพื้นที่ทางสังคม ด้วยการหยิบเอาอาหารที่มีส่วนผสมจากหลายวัฒนธรรมให้ผู้คนที่แตกต่างกัน มาสร้างเป็นพื้นที่ในการพูดคุยกันอย่างเป็นอิสระ เกิดการจัดโต๊ะเจรจา เปิดใจกันบนโต๊ะอาหาร ระหว่างกลุ่มคนไทยมุสลิม ไทยพุทธ และ ไทยจีน ในท้องถิ่นมาร่วมรับประทานอาหารและแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งสามารถต่อยอดสู่กิจกรรมเวิร์กช็อป และไอเดียแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก อันนำไปสู่แนวคิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม

· Media for Citizenship – มัลติมีเดียเพื่อการขอสัญชาติ กับปณิธานแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อย ผลงานทีมเยาวชนไร้สัญชาติกว่า 11 ปี

ไอเดียทีมเยาวชนนักกิจกรรม ผู้ประสบปัญหาการขอสัญชาติด้วยตัวเองมายาวนานกว่า 11 ปี เพื่อแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้ไร้สัญชาติที่ต้องการได้รับสัญชาติไทยเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยแนวคิดการสร้างสื่อให้กับชนกลุ่มน้อย และผู้คนไร้สัญชาติตามแนวชายแดน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้กระบวนการขอสัญชาติ ทั้งการทำ Infographic ข้อมูล และรายการสารคดีติดตามกระบวนการยื่นขอรับรองตั้งแต่เริ่มจนจบ ผ่านสื่อโซเชียล นอกจากนี้ยังวางแผนทำรายการสะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ และสร้างแกนนำเยาวชนคนทำสื่อเพื่อขยายเครือข่ายในการกระจายองค์ความรู้ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อน

· I KAN – ออนไลน์แพลตฟอร์ม พื้นที่เพื่อการวิจารณ์ถกเถียงอย่างเป็นธรรม ผลงานทีมเยาวชนนิสิตสิงห์ดำ

ไอเดียนิสิตสิงห์ดำ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อยอดจากผลวิจัยว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในหลายเรื่องๆ โดยเฉพาะเรื่องการเมือง สาเหตุเพราะคิดว่าความคิดเห็นของตนเองไม่ดีพอ ความคิดเห็นจะไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่ชอบการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ จึงเป็นที่มาของไอเดียการสร้าง Online Debate Community ที่เป็นพื้นที่เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยไม่ต้องระบุตัวตน ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างตัวละคร หรืออวาตาร์ตัวแทนตนเอง ก่อนจะเข้าไปในแอปพลิเคชัน และสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการพิมพ์ หรือการโหวตความเห็นที่ตรงกับใจได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตั้งแต่ระดับกลุ่มคน บริษัท ไปจนถึงระดับนโยบายทางการเมือง

นอกเหนือจากไอเดียดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกหลากหลายไอเดียสร้างสรรค์จากฝีมือเยาวชนไทยร่วม 10 ทีม หรือจำนวน 36 คน ซึ่งทางมูลนิธิซิตี้เชื่อว่า ไอเดียนวัตกรรมเหล่านี้จะสามารถพัฒนาขึ้นได้จริง และเข้ามาช่วยจัดการปัญหาสังคมในหลากหลายมิติ สู่การพัฒนาสังคมที่เท่าเทียม สร้างสรรค์ และยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการยูธ โคแล็บ ได้โดยการติดตาม #YouthCoLab และ youthcolab.org