ต้นแบบนวัตกรรมใหม่

รพ.ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ ชูต้นแบบนวัตกรรมใหม่ ประเมินความเสี่ยงโรคไตใน 2 นาที

Home / วาไรตี้ / รพ.ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ ชูต้นแบบนวัตกรรมใหม่ ประเมินความเสี่ยงโรคไตใน 2 นาที

รู้เร็วรักษาเร็ว ! มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ย้ำจุดยืนสร้างโรงพยาบาลวิจัยเพื่อคนไทย พร้อมชูต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทส” ประเมินความเสี่ยงโรคไตใน 2 นาที รับการแพทย์ทางไกล

มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ย้ำจุดยืนสร้าง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (KMC Hospital) โรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ แบบครบวงจร แห่งแรกของไทย รองรับการฟื้นฟูรักษาผู้ป่วยและการแพทย์ทางไกล ภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด” พร้อมชูต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทส” (Albumin Smart Test) ชุดตรวจหาไมโครอัลบูมิน สิ่งบ่งชี้ภาวะไตเสื่อมตั้งแต่ระยะแรก และแสดงผลตรวจผ่านแอปฯ แม่นยำใน 2 นาที

ต้นแบบนวัตกรรมใหม่ ประเมินความเสี่ยงโรคไตใน 2 นาที

หวังสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยรู้เร็ว-รักษาเร็ว ลดเสี่ยงภาวะไตวาย หลังพบคนไทยป่วยโรคไตเรื้อรังสูงถึง 8 ล้านคน ด้วยข้อจำกัดด้านความรู้ของโรค การเข้าถึงการรักษา และการนำเข้านวัตกรรมราคาสูง โดยนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการทำงาน 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ สารเคมีสูตรพิเศษ และ แอปพลิเคชัน ตรวจวัดความเข้มของสีหลังหยดสารเคมีลงในปัสสาวะ โดยสามารถขอรับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที เพียงบันทึกภาพและส่งผลตรวจ โดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

รศ. นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดี ฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และรักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMC Hospital) เปิดเผยว่า

จากสถิติผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีจำนวนถึง 8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.6 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ด้วยข้อจำกัดในหลากมิติ ทั้งภาคประชาชนที่ไม่ทราบว่าความเสี่ยงของการเกิดโรค และขาดโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการคัดกรอง เพราะนวัตกรรมคัดกรองโรคไตที่นำเข้าในปัจจุบัน ได้รับการติดตั้งเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น

ขณะที่ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณนำเข้า นวัตกรรมทางการแพทย์ ในราคาสูง ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดในการจัดตั้ง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (KMC Hospital) ที่มีเป้าหมาย สร้างโรงพยาบาลศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด” มุ่งลดการนำเข้าเทคโนโลยี-นวัตกรรมทางการแพทย์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วขึ้นของประชาชน ตลอดจนแสดงศักยภาพของทีมวิจัยไทยในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการแพทย์ทางไกล (Telehealth)

โดยที่ผ่านมา นักเคมี และวิศวกรคอมพิวเตอร์ สจล. ได้ร่วมพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทส” (Albumin Smart Test) ชุดตรวจภาวะไตเสื่อม พร้อมแสดงผลตรวจผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างแม่นยำใน 2 นาที เพื่อป้องกันและรักษาก่อนเกิดภาวะไตวาย นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงที เพียงบันทึกภาพ (Capture) และส่งผลตรวจ โดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ เชิงชั้น อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตัวแทนคณะทำงานผู้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทส” กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมาการตรวจโรคไตอย่างง่าย จะใช้แถบกระดาษแสดงความเสี่ยงเป็นแถบสี ซึ่งจะประเมินผลอย่างคร่าวๆ หรือ อาจใช้เครื่องมือของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ซึ่งให้ผลวิเคราะห์แม่นยำ แต่ยังมีข้อจำกัด คือ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัด จึงทำให้ผู้ป่วยต้องเดินทางไปตรวจที่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลเท่านั้น และรอผลตรวจนานถึง 2 ชั่วโมง ดังนั้น ต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าว จึงนับเป็นครั้งแรกของการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคตั้งแต่ระยะแรก ที่ช่วยให้การตรวจหา “ไมโครอัลบูมิน” (Microalbumin) สิ่งบ่งชี้ภาวะไตเสื่อม เพื่อป้องกันและรักษาก่อนเกิดภาวะไตวาย พร้อมทั้งลดความหนาแน่นของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

โดยนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบ 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

· สารเคมีสูตรพิเศษ ที่พัฒนาขึ้นภายในหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์สจล. สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของไมโครอัลบูมินในปัสสาวะโดยเฉพาะ ซึ่งในกรณีที่ตรวจพบไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ สีของปัสสาวะจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า โดยที่ความเข้มของสีที่ปรากฏจะลดหลั่นตามความเสี่ยงของการเกิดโรค

· แอปพลิเคชัน ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับ ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้สามารถตรวจจับความเข้มของสีหลังหยดสารเคมีสูตรพิเศษ พร้อมแสดงผลเป็นของค่าความเข้มข้นของอัลบูมินต่อปัสสาวะ 1 ลิตร (มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ mg/L) เช่น 433.882 mg/L ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกภาพ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ต้นแบบนวัตกรรมประเมินความเสี่ยงโรคไต และแอปฯ ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็ก กระทัดรัด เหมาะแก่การพกพา โดยอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตร ทดสอบกับผู้ป่วยจริง (Clinical Test) พัฒนาแอปฯ ให้รองรับต่อการใช้งานของสมาร์ทโฟน ในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เพิ่มเติม ตลอดจนเตรียมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์เพื่อให้คนไทยเข้าถึงนวัตกรรมต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองสูง รองรับการรักษาแพทย์ทางไกลในอนาคต ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่มีความสนใจ ต้นแบบนวัตกรรม “อัลบูมิน สมาร์ท เทส” (Albumin Smart Test) สามารถติดต่อได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. โทร. 02-329-8400 ถึง 8411

ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร” (https://web.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL) และ www.kmchf-pp.org หรือสอบถามข้อมูลการบริจาคสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลได้ที่ โทร. 09-2454-8160, 09-2548-2640 หรือไลน์ไอดี @kmitlhospital