ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่ให้บริการสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มพลังบวกระหว่างเรียน

Home / วาไรตี้ / ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่ให้บริการสุขภาพจิต ลดภาวะซึมเศร้า เพิ่มพลังบวกระหว่างเรียน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สาขาวิชาจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์ และ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “ชาร์จพลังบวก จุดแรงใจ ก้าวไปทีละก้าว” เปิดพื้นที่ให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ รับบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ ประเมินความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและพื้นที่ให้บริการฯ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์

ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่ให้บริการสุขภาพจิต

ทั้งนี้มี ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์ และ คุณนิตยา พลศักดิ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาฯ มข. เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมฯพร้อมให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ ประเมินความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล เพื่อลดภาวะความเครียด ภายใต้สภาวะที่มีผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน การดำเนินชีวิต

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ในช่วงการเรียนตลอด 4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยในสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้า แรงกดดัน ทั้งจากตนเองและผู้อื่น ด้วยเป้าหมายอยากให้นักศึกษาเรียนจบอย่างมีความรู้และมีความสุข จึงได้เปิดการให้บริการคำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

โดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างพลังบวกให้แก่นักศึกษา ช่วยเสริมพลังในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับทิศทางความคิดและการจัดการกับอารมณ์ที่มีความประสงค์ที่ดี นอกจากนี้ยังเน้นการประเมินความเครียด ซึมเศร้า และ วิตกกังวล เพื่อให้การดูแลและช่วยเสริมแรงในการพัฒนาสุขภาวะจิตของนักศึกษาให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้นักศึกษาสามารถใช้ศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเต็มที่

กิจกรรมนี้จะทำให้นักศึกษาได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นในการจัดการกับความเครียดและสร้างพลังบวกในการก้าวต่อไปในชีวิต นอกจากนี้ ยังเน้นให้นักศึกษารู้จักแบ่งปันประสบการณ์ และแนวทางในการดูแลสุขภาวะจิตของตนเอง ทำให้เกิดการสนับสนุนและความเข้าใจต่อกันมากยิ่งขึ้น ในชุมชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความสำคัญของสุขภาพจิต ในสังคมที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของนักศึกษา

ทั้งนี้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ รับบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา และ ประเมินความเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์

โดยสามารถรับบริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา ด่วนที่ FB: morecarexkku , Line : @KKUMORECARE หรือ Tel : 08 9273 5334