ภาพแปรอักษรเลข 9 รัชกาลที่ 9 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า

ชวนซึ้งน้ำตาไหล! ภาพแปรอักษรเลข 9 ของ นร.บ้านบวกหญ้า

Home / วาไรตี้ / ชวนซึ้งน้ำตาไหล! ภาพแปรอักษรเลข 9 ของ นร.บ้านบวกหญ้า

เป็นภาพแปรอักษรแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่น่ารักที่สุด และซึ้งใจกับผู้ได้ชมภาพนี้มากๆ โดยภาพดังกล่าวต่อไปนี้เป็นภาพของ คุณครู และนักเรียน  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ปัจจุบันมีนักเรียนไม่ถึง 100 คน

ถึงคนจะน้อย แต่ดูแล้วซึ้งใจหนักมาก ภาพแปรอักษรแสดงอาลัยในหลวง ร.9

campus-star

โดยภาพดังกล่าวเฟซบุ๊ก ชีวิน หน่อแก้ว ได้โพสต์พร้อมระบุข้อความว่า

 ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบวกหญ้า
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสู่สวรรคาลัย
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทำความรู้จัก! โรงเรียนบ้านบวกหญ้า

โรงเรียนบ้านบวกหญ้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๑ คน เป็นชาย ๒๘ คน หญิง ๓๓ คน และครู ๖ คน

โรงเรียนดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ โครงการฝึกอาชีพ โครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา:: www.psproject.org,เฟซบุ๊ก ชีวิน หน่อแก้ว