นิยาม นิยามของวิชาต่างๆ

นิยาม ของวิชาต่างๆ

Home / วาไรตี้ / นิยาม ของวิชาต่างๆ

นิยาม ของวิชาต่างๆ

1.คณิตศาสตร์ – ศาสตร์ที่ว่าด้วยการจับตัวเลขมาป่นปี้ และระยำมันจนน่าเวียนหัว

2.วิทยาศาสตร์ – ศาสตร์ที่ว่าด้วยการค้นพบของมนุษย์ที่น่าตกใจ และมนุษย์คนนั้นไม่น่าเกิดมาเลย

3.เคมี – ศาสตร์ที่ว่าด้วยการผสมน้ำยาล้างจานกับโค้กเข้าด้วยก ัน และสังเกตมันระเบิดก่อนที่เราจะต้องมานั่นคำนวณตามสูตรเคมีอีก

4.ฟิสิกส์ – ศาสตร์ที่ว่าด้วยการตีความอันโหดร้ายจากการเคลื่อนที ่ของสิ่งต่างๆในโลก

5.ชีววิทยา – ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาชีวิตของสัตว์ซึ่งหาความจำเ ป็นไปได้ยาก

6.สังคมศึกษา – ศาสตร์ที่ว่าด้วยก้นบึ้งของสังคมที่มีความซับซ้อนสูง และน่าเบื่อเกินกว่าจะศึกษา

7.พละศึกษา – ศาสตร์ที่ว่าด้วยการ(ฝืน)บิดเบี้ยวร่างกายไม่ให้เป็น ไปตามธรรมชาติ ทำให้ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ

8.พระพุทธศาสนา – ศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักความดีต่างๆที่ถูกนำเสนอโดยภาษา บาลีที่อ่านยากและเข้าใจยากยิ่งนัก

9.ภาษาไทย – ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเรียนภาษาประจำชาติที่กำลังจะวิบัติลงไปทุกๆวันด้วยการจดในชีททุกตัวอักษร และถ่ายเอกสารแปะสมุด

10.ภาษาอังกฤษ – ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่เกิดจากนิสัยซาดิสก์ของฝรั่ง ที่คิดหลักไวยากรณ์ได้เป็นแสน และที่กำลังเข้ามาแทนที่ภาษาไทยในอนาคตนู่น

11.ภาษาจีน – ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่ต้องขยับปากในการพูดมากจนเหนื่อยและจะต้องเหนื่อยมือในการเขียนด้วย

12.ภาษาญี่ปุ่น – ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่จะทำให้ลิ้นพันกันได้ง่ายๆ และกำลังมีบทบาทมากในประเทศไทย

13.ภาษาฝรั่งเศษ – ศาสตร์ที่ว่าด้วยภาษาที่คล้ายคลึกภาษาอังกฤษ แต่ต้องเหนื่อยปากมากเวลาพูด

ที่มา Fwd mail