มหาวิทยาลัยชินวัตร

Shinawatra University

Home / academy / มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยชินวัตร (Shinawatra University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ประวัติ ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ พ.ต.ท. ดร.… See More

มหาวิทยาลัยชินวัตร (Shinawatra University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542

ประวัติ
ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร. สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น

มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นผู้นำ การจัดการ ความเป็นนักลงทุน ไปพร้อมๆ กับมาตรฐานจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง โดยบริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542

ดอกไม้ประจำมหาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นสาละลังกา (Cannonball tree)

ตราประจำมหาวิทยาลัย
คือ “รูปอาร์ม”ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งความรู้ ดวงอาทิตย์นี้จะแผ่รังสีของความเฉลียวฉลาด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นหนทางไปสู่รากฐานการศึกษา ทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านวัตถุ และมุมมองด้านศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยชินวัตร

ภาพจาก munsamongdee.wikispaces.com

สีประจำมหาวิทยาลัย มี 3 สี คือ เทา-เขียว-ส้ม
– เทา หมายถึง ระเบียบวินัย
– เขียว หมายถึง ธรรมชาติ
– ส้ม หมายถึง ความรู้

ที่ตั้งมหาวิทยาลัย และ วิทยาเขต
วิทยาเขตปทุมธานี

อาคารวิทยาคาร 99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12160 โทร: +66 (0) 2599 0000 แฟกซ์: +66 (0) 2599 3350
วิทยาเขตกรุงเทพฯ
197 อาคาร BBD ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10400 โทร: +66 (0) 2650 6011 ต่อ 12 แฟกซ์: +66 (0) 2650 6033

 

มหาวิทยาลัยชินวัตร : Shinawatra University
ชื่อย่อ : SIU
คติพจน์ : สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
สถาปนา : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภท : เอกชน
เว็บไซต์ : http://www.siu.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/keeradit2011

 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยชินวัตร

 

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยชินวัตร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยชินวัตร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยชินวัตร

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้