พิธีประสาทปริญญา พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รัชกาลที่ 9 รับปริญญา ในหลวง รัชกาลที่ 9

พิธีประสาทปริญญา คืออะไร ? ต่างกันกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างไร

Home / วาไรตี้ / พิธีประสาทปริญญา คืออะไร ? ต่างกันกับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร อย่างไร

พิธีประสาทปริญญาบัตร หรือในภาษาสากลคือ พิธีสำเร็จการศึกษา (อังกฤษ: Graduation ceremony) เป็นพิธีการพิเศษซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น เพื่อมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจัดให้มีขึ้นในต่างประเทศมาก่อน ต่อมาประเทศไทยจึงเริ่มรับเอาประเพณีดังกล่าวเข้ามา ซึ่งจะเรียกชื่อดังกล่าวข้างต้น โดยกราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์ เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน จึงบัญญัติศัพท์ให้เรียกว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์

พิธีประสาทปริญญา คืออะไร

ภายหลังมีสถาบันอุดมศึกษาจัดพิธีอย่างเดียวกันโดยมิได้กราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์ หรือกราบทูลเชิญพระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือทูลเชิญพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธาน จึงบัญญัติเป็นศัพท์เรียกขึ้นใหม่ว่า พิธีประสาทปริญญาบัตร

ความหมาย ความเหมือน …

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ใช้ในกรณีที่มีการกราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์ หรือกราบทูลเชิญพระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือทูลเชิญพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธาน

พิธีประสาทปริญญาบัตร

ใช้คำนี้ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น โดยมิได้กราบบังคมทูลเชิญพระมหากษัตริย์ หรือมิได้กราบทูลเชิญพระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน หรือมิได้ทูลเชิญพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธาน

พ่อเเม่เค้าต้องถ่ายรูป วันที่ลูกสำเร็จการศึกษาใช่ไหม เค้าไปถ่ายที่ไหนกัน พาเราไปสิ

king (1)

ภาพ : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งสุดท้ายของ ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยที่มีพิธีประสาทปริญญาบัตร

 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 7. มหาวิทยาลัยรังสิต
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 9. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 10. มหาวิทยาลัยราชธานี
 11. วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
 12. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 13. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 14. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 15. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 16. มหาวิทยาลัยตาปี
 17. มหาวิทยาลัยชินวัตร
 18. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 19. มหาวิทยาลัยเนชั่น
 20. มหาวิทยาลัยพายัพ
 21. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 22. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 23. มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)
 24. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 25. มหาวิทยาลัยเอเชียน
 26. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 27. สถาบันกันตนา
 28. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 29. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 30. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
 31. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 32. สถาบันรัชต์ภาคย์
 33. สถาบันอาศรมศิลป์
 34. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 35. วิทยาลัยดุสิตธานี
 36. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
 37. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 38. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 39. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 40. วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 41. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
 42. วิทยาลัยสันตพล
 43. วิทยาลัยสันตพล
 44. วิทยาลัยแสงธรร
 45. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

พิธีประสาทปริญญา ที่สถาบันกันตนา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 60 ณ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีประสาทปริญญา มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตปริญญาโท รุ่น 3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง และบัณฑิตปริญญาตรี รุ่น 4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตภาพยนตร์ และสาขาการผลิตแอนิเมชัน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน

พิธีประสาทปริญญา คืออะไร

ภายในงานได้รับเกียรติ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบันกันตนา และคณะกรรมการสภาสถาบัน, นางสมสุข กัลย์จาฤก มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556, นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558, คณะผู้บริหารบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, ผู้บริหาร และคณาจารย์สถาบันกันตนา เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

บทความแนะนำ