ชุดครุย พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 9 รับปริญญา ในหลวงรัชกาลที่ 9

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสง่างาม ในฉลองพระองค์ ครุยปริญญา

Home / วาไรตี้ / ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสง่างาม ในฉลองพระองค์ ครุยปริญญา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)  ในฉลองพระองค์ ครุยปริญญา มหาวิทยาลัยต่างๆ  ทรงสง่างามอย่างหาที่เปรียบมิได้

ในหลวงรัชกาลที่ 9  ทรงสง่างาม ในฉลองพระองค์ ครุยปริญญา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ครุยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษาของพระองค์ท่าน เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติและทรงได้รับประกาศนียบัตร บาเชอลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลายภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

ภาพภ่ายในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ชุดครุยเนติบัณฑิต
ภาพจาก www.siamboran.com/

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

ภาพภ่ายในหลวงรัชกาลที่ 9 ราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดครุยเนติบัณฑิต
ภาพจาก siamboran.com/

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ครุยจุฬาลงกรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ครุย วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวนศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ครุยคณะเกษตรศาสตร์ มช.

บทความแนะนำ