มหาวิทยาลัยไทย รายชื่อ สถาบันการศึกษา

รายชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทย | อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ

Home / ข่าวการศึกษา / รายชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทย | อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ

ประเทศไทยเรานั้นมีมหาวิทยาลัยอยู่มากมาย ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมรายชื่อ มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย โดยแบ่งภาค และแย่งมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนมาให้เพื่อนได้ดูกันอย่างง่ายๆ มาดูกันเลยดีกว่าว่าประเทศไทยของเรานั้นมีมหาวิทยาลัยเยอะมากแค่ไหน

รายชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

>> อัปเดตชื่อย่อมหาลัยของรัฐ 2562 – โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

แบ่งเป็นภาคนะคะ

1. ภาคเหนือ

ชื่อมหาวิทยาลัย อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ลิงค์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ./MJU Maejo University www.mju.ac.th/
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NU Naresuan University www.nu.ac.th/th/

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMU Chiang Mai University www.cmu.ac.th/
2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFU Mae Fah Luang University www.mfu.ac.th/
3. มหาวิทยาลัยพะเยา มพ / UP University of Phayao www.up.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม./CMRU ChiangMai Rajabhat University www.cmru.ac.th/
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ชร./CRRU Chiang Rai Rajabhat University www.crru.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป./LPRU Lampang Rajabhat University www.lpru.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มร.พช./PCRU Chiang Rai Rajabhat University www.pcru.ac.th/
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มร.นว./NSRU Nakhon Sawan Rajabhat University www.nsru.ac.th/
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มร.พส./PSRU Pibulsongkram Rajabhat University www.psru.ac.th/
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ./URU Uttaradit Rajabhat University www.uru.ac.th/
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ./KPRU Kamphaengphet Rajabhat University www.kpru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล./RMUTL Rajamangala University of Technology Lanna www.rmutl.ac.th/

มหาวิทยาลัยเอกชน

1. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช./NCU North-Chiang Mai University www.northcm.ac.th/
2. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ./FEU Far Eastern University www.feu.ac.th/
3. มหาวิทยาลัยพายัพ มพย./ P.Y.U Payap University www.payap.ac.th/
4. มหาวิทยาลัยเนชั่น NTU Nation University www.nation.ac.th/
5. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา CPU Chaopraya University http://www.cpu.ac.th
6.มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก. / TUCT The University of Central Thailand www.tuct.ac.th/
7.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล./ PLU Phitsanulok University www.plu.ac.th/

วิทยาลัยเอกชน

1. วิทยาลัยเชียงราย CRC chiangrai  University www.crc.ac.th/
2. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT Lampang Inter-Tech College www.lit.ac.th/
วิทยาลัยชุมชน
3. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วชช.มส. / MCC Maehongson Community College www.mcc.ac.th/
4. วิทยาลัยชุมชนแพร่ วชช.พร. / PHRCC Phrae Community College www.phrcc.ac.th/
5. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น LPC Northern College www.northern.ac.th/
6.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วชช.อท. / UTCC Uthaitanee Community College www.uthaicc.ac.th/
7.วิทยาลัยชุมชนตาก วชช.ตก / TCC Tak Community College www.takcc.ac.th/
8.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วชช.พจ. / pcc Phichit Community College www.pcc.ac.th/

2.ภาคใต้

ชื่อมหาวิทยาลัย อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ลิงค์มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยของรัฐ

1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSU Prince of Songkla University www.psu.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร. / PNU Princess of Naradhiwas University www.pnu.ac.th/

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล. / WU Walailak University www.wu.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ. / TSU Thaksin University www.tsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มร.นศ. /NSTRU Nakhon Si Thammarat Rajabhat University www.nstru.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ. /PKRU Phuket Rajabhat University www.pkru.ac.th/
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มรส. /SRU Suratthani Rajabhat University www.sru.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข./SKRU Songkhla Rajabhat University www.skru.ac.th/
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย./YRU Yala Rajabhat University www.yru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศ./RMUTSV Rajamangala University of Technology Srivijaya www.rmutsv.ac.th/

มหาวิทยาลัยเอกชน

1.มหาวิทยาลัยตาปี มตป./TPU Tapee University www.tapee.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ./HU Hatyai University www.hu.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ม.ฟ.น./FTU Fatoni University www.ftu.ac.th/

 วิทยาลัยเอกชน

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ S-TECH/SCT Southern College of Technology www.sct.ac.th/
2.วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ IBC International Buddhist College www.ibc.ac.th

 วิทยาลัยชุมชน

1.วิทยาลัยชุมชนพังงา วชช.พง / PNGCC Phang-nga Community College www.pngcc.ac.th/
2.วิทยาลัยชุมชนระนอง วชช.รน. / RCC Ranong Community College www.rncc.ac.th/
3.วิทยาลัยชุมชนสตูล วชช.สต./ stcc satun Community College http://www.stcc.ac.th/
4.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วชช.ปน. / PNCC Pattanee Community College www.pncc.ac.th/
5.วิทยาลัยชุมชนยะลา วชช.ยล. / YCC Yala Community College www.ycc.ac.th/
6.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วชช.นธ. / NCC Narathiwat Community College www.ncc.ac.th/
7.วิทยาลัยชุมชนสงขลา วชช.สข. Songkha Community College www.sk-cc.ac.th/

3.ตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อมหาวิทยาลัย อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ลิงค์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ./ UBU Ubon Ratchathani University www.ubu.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ. / NPU Nakhon Phanom University www.npu.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSU Mahasarakham University www.web.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส./SUT Suranaree University of Technology www.sut.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข. / KKU Khon Kaen University www.kku.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม./NRRU Nakhon Ratchasima Rajabhat University www.nrru.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย./CPRU Chaiyaphum Rajabhat University www.cpru.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร./BRU Buriram Rajabhat University www.bru.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มรภ.สร./SRRU Surindra Rajabhat University www.srru.ac.th/
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ./UBRU Ubon Ratchathani Rajabhat University www.ubru.ac.th/
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก. / SSKRU Sisaket Rajabhat University www.sskru.ac.th/
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด./UDRU Udon Thani Rajabhat University www.udru.ac.th/
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล./ LRU Loei Rajabhat University https://lru.ac.th/
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มร.สน./SNRU Sakon Nakhon Rajabhat University www.snru.ac.th/
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ KSU Kalasin Rajabhat University www.ksu.ac.th/
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม./RMU Rajabhat Maha sarakham University www.rmu.ac.th/
12.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มรภ.รอ./RERU Roi Et Rajabhat University www.reru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อ./RMUTI Rajamangala University of Technology Isan www.rmuti.ac.th/
มหาวิทยาลัยเอกชน
1.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มว./VU Vongchavalitkul University www.vu.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ./RTU Ratchathani University www.rtu.ac.th/
3. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มจทอ./UMT The Eastern University of Management and Technology www.umt.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มฉก. /CKU Chalermkarnchana University www.com2best.com/
5.มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ภ.น./NEU North-Eastern University www.neu.ac.th/

 วิทยาลัยเอกชน

1.วิทยาลัยนครราชสีมา C-TECH/NMC Nakhonratchasima College www.nmc.ac.th/
2.วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ Phanomwan Technology College www.phanomwan.ac.th/
3.วิทยาลัยสันตพล ว.ส.พ./STU Santapol College www.stu.ac.th/
4.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ว.บ.อ./C.A.S. College of Asian Scholars www.cas.ac.th/
5.วิทยาลัยพิชญบัณฑิต PCBC Pitchayabundit College www.pcbu.ac.th/

วิทยาลัยชุมชน

1.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วชช.บร / BRCC Buriram Community College www.brcc.ac.th/
2.วิทยาลัยชุมชนยโสธร วชช.ยส. / YASOCC Yasothon Community College www.yasocc.ac.th/
3.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วชช.นบ / NCC Nongbua Community College www.nbcc.ac.th/
4.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วชช.มห. / mukcc Mukdahan Community College www.mukcc.ac.th/

//////////////////

4.ภาคตะวันออก

ชื่อมหาวิทยาลัย อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ลิงค์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1.มหาวิทยาลัยบูรพา มบ. / BUU Burapha University www.buu.ac.th/th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มร.รพ./RBRU Rambhai Barni Rajabhat University www.rbru.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร. / RRU. Rajabhat Rajanagarindra University www.rru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก มทร.ตะวันออก / RMUTTO Rajamangala University of Technology Tawan-ok www.rmutto.ac.th/

มหาวิทยาลัยเอกชน

1.มหาวิทยาลัยเอเชียน AsianU / AsianUST Asian University www.asianu.ac.th/

วิทยาลัยชุมชน

1.วิทยาลัยชุมชนตราด วชช.ตร. / TCC Trat Community College www.tratcc.ac.th/
2.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วชช.สก / SKCC Sakaew Community College http://www.skcc.ac.th/

//////////////////

5.ภาคกลาง

www.dusit.ac.th/

www.eau.ac.th/www.kmitl.ac.th/

ชื่อมหาวิทยาลัย อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ ลิงค์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของรัฐ

1.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOU Sukhothai Thammathirat Open University www.stou.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว / SWU Srinakharinwirot University www.swu.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.ร. / RU Ramkhamhaeng University www.ru.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก. / SU Silpakorn University www.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ / CU Chulalongkorn University www.chula.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ. / TU Thammasat University www.tu.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ. / KMUTNB King Mongkut’s University of Technology North Bangkok www.kmutnb.ac.th/
4.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRAS Chulabhorn Royal Academy of Science
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. / KMUTT King Mongkut’s University of Technology Thonburi www.kmutt.ac.th/
6.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก. / KU Kasetsart University www.ku.ac.th/
7.มหาวิทยาลัยมหิดล MU Mahidol University www.mahidol.ac.th/
8.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ม.จ.ร. / MCU Mahachulalongkornrajavidyalaya University www.mcu.ac.th/
9.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มมร./MBU Mahamakut Buddhist University www.mbu.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มรว./VRU Valaya Alongkorn Rajabhat University www.vru.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มร.อย./ARU Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University www.aru.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท./TRU Thepsatri Rajabhat University www.tru.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ. / CRU Chandrakasem Rajabhat University www.chandra.ac.th/
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พระนคร/PNRU Phranakhon Rajabhat University www.pnru.ac.th/
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต SDU / มสด Suan Dusit University
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มร.สส. Suan Sunandha Rajabhat University www.ssru.ac.th/
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน. / NPRU Nakhon Pathom Rajabhat University www.npru.ac.th/
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มร.มจ. Muban Chombueng Rajabhat University www.mcru.ac.th/
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ./PBRU Phetchaburi Rajabhat University www.pbru.ac.th/
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มร.กจ./KRU Kanchanaburi Rajabhat University www.kru.ac.th/
12.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ./DRU Dhonburi Rajabhat University www.dru.ac.th/
13.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส./BSRU Bansomdejchaopraya Rajabhat University www.bsru.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธ./RMUTT Rajamangala University of Technology Thanyaburi www.rmutt.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.ส./RUS Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi www.rmutsb.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.ร./RMUTR Rajamangala University of Technology Rattanakosin www.rmutr.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.ก./UTK Rajamangala University of Technology Krungthep www.rmutk.ac.th/
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พ./RMUTP Rajamangala University of Technology Phra Nakhon www.rmutp.ac.th/

มหาวิทยาลัยเอกชน

1.มหาวิทยาลัยรังสิต มรส./RSU Rangsit University www.rsu.ac.th/
2.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท./BU Bangkok University www.bu.ac.th/
3.มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว./ SIU Shinawatra University www.siu.ac.th/
4.มหาวิทยาลัยปทุมธานี ม.ป.ท./PTU Patumthani University www.ptu.ac.th/
5.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ./RBAC Rattana Bundit University www.rbac.ac.th/
6.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ./ EAU Eastern Asia University
7.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ./KBU Kasem Bundit University www.kbu.ac.th/
8.มหาวิทยาลัยเกริก มกร. Krirk University www.krirk.ac.th/
9.มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ./ SJU Saint John’s University www.sju.ac.th/
10.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ./DPU Dhurakij Pundit University www.dpu.ac.th/
11.มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป./SPU Sripatum University www.spu.ac.th/
12.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค. / UTCC University of the Thai Chamber of Commerce www.utcc.ac.th/
13.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ AU, ABAC Assumption University of Thailand www.au.edu/
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม. / MUT Mahanakorn University of Technology www.mut.ac.th/
15.มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ. Asia-Pacific International University www.apiu.edu/v2/th/
16.มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มนท. North Bangkok University www.northbkk.ac.th/
17.มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส/BSU Bangkok suvarnabhumi  University www.bsu.ac.th/
18.มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ RPU Rajapruk University www.rpu.ac.th/
19.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท. Western University www.western.ac.th/
20.มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ม.ว.ท. Webster University (Thailand) www.webster.ac.th/thai/
21.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มนชส. /STIU Stamford International University www.stamford.edu/th/
22.มหาวิทยาลัยสยาม มส. / SU Siam University www.siam.edu/
23.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ./SAU South East Asia University www.sau.ac.th/
24.มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต./ CTU Christian University of Thailand www.christian.ac.th/
25.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ฉ.ก./ HCU Huachiew Chalermprakiet University www.hcu.ac.th/
26.มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร. Thonburi University www.thonburi-u.ac.th/
27.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ. Bangkokthonburi University www.bkkthon.ac.th/

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

1.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สทป. / PIT Pathumwan Institute of Technology www.pit.ac.th/

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล. / KMITL King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

สถาบันเอกชน

1.สถาบันรัชต์ภาคย์ Rajapark Institute www.rajapark.ac.th/
2.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ITA. Institute of Technology Ayothaya www.ayothaya.ac.th/
3.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น TNI Thai-Nichi Institute of technology www.tni.ac.th/
4.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM Panyapiwat Institute of Management www.pim.ac.th/
5.สถาบันอาศรมศิลป์ Arsomsilp Institute of the Arts www.arsomsilp.ac.th/
6.สถาบันกันตนา Kantana Institute www.kantanainstitute.ac.th

 วิทยาลัยเอกชน

1.วิทยาลัยดุสิตธานี วดธ./DTC Dusit Thani College www.dtc.ac.th/
2.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ Saint Louis College www.slc.ac.th/
3.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก SBC Southeast Bangkok College www.southeast.ac.th/
4.วิทยาลัยแสงธรรม สธ. Saengtham College www.saengtham.ac.th/
5.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา St Theresa International College www.stic.ac.th/
6.วิทยาลัยทองสุข Thong Sook College www.thongsook.ac.th/
7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam College of Technology www.siamtechu.net/

วิทยาลัยชุมชน

1.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วชช.สค / SMKCC Samutsakhon Community College www.smkcc.ac.th/

Link >> หน้ารวมสถาบันการศึกษา พร้อมข้อมูลต่างๆ

ขอบคุณข้อมูล : th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

www.tourism.mju.ac.th, www.creationcz.com, www.camt.cmu.ac.th, www.mfu.ac.th , www.elearneasy.com, www.youtube.com, www.konnakhon.com

บทความแนะนำ