มหาวิทยาลัยไทย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่องน่ารู้

เรื่องน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยไทย – เกิดอะไรเป็นที่แรก คติพจน์ สีประจำสถาบัน ฯลฯ

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / เรื่องน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยไทย – เกิดอะไรเป็นที่แรก คติพจน์ สีประจำสถาบัน ฯลฯ

รวม เรื่องน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยไทย อาทิ แต่ละมหาวิทยาลัยมีสีประจำสถาบันอะไรบ้าง คติพจน์ประจำสถาบัน และโดดเด่นเรื่องอะไร ด้านไหน หรือเป็นที่แรกในเรื่องใดๆ .. แคมปัสสตาร์รวมมาไว้ให้อ่านกันเพลินๆ แต่ได้สาระไปด้วยค่ะ

เรื่องน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยไทย

สถาบันอุดมศึกษาที่แรกของไทย – ใช้คำว่า นิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จุฬาฯ / Chula, CU

คติพจน์ : ความรู้คู่คุณธรรม (ทางการ) เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน (ไม่เป็นทางการ) / สีประจำสถาบันคือ สีชมพู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นแห่งแรกที่ใช้คำว่า “นิสิต” เรียกผู้เข้าศึกษาในสังกัดของสถาบัน นอกจากนั้นยังเป็นสถาบันที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันนที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 ถือเป็นพิธีสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีขึ้นครั้งแรกในประเทศ

ที่แรกที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค (ABAC)

คติพจน์ : วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึงความสำเร็จทั้งปวง / สีประจำสถาบัน : สีน้ำเงิน – สีขาว – สีแดง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติ และยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจำนวนศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย

Link : เรื่องเล่าน่ารู้ของเด็กเอแบค | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สุวรรณภูมิ)

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : มช. / CMU

คติพจน์ : บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน / สีประจำสถาบัน : สีม่วงดอกรัก

ม.เชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ถูกเปลี่ยนประเภท

มหาวิทยาลัยพายัพ มพย. / PYU

คติพจน์ : สัจจะ-บริการ / สีประจำสถาบัน : สีฟ้า-ขาว

ม.พายัพ นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ถูกเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 // ภาพบรรยากาศ ม.พายัพ

1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่สถาปนาที่แรก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : มธบ./DPU

คติพจน์ : บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ / สีประจำสถาบัน คือสีม่วง-ฟ้า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับ วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ และวิทยาลัยพัฒนา ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511

เปิดสอนหลักสูตรด้านการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : มก. / KU

คติพจน์ : ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ทางการ) ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน (ไม่เป็นทางการ) / สีประจำสถาบันคือ สีเขียวใบไม้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ

แห่งแรกที่เริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คติพจน์ ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ / สีส้มคือสีประจำสถาบัน / http://www.mbu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ หนึ่งในสองแห่งของประเทศไทย

เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาล – การแพทย์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อย่อ ม.ฉ.ก. / HCU : คติพจน์ คุณงามความดี บริสุทธิคุณ การกระทำความดี / สีเหลืองทอง คือสีประจำสถาบัน / https://www.hcu.ac.th

  • คณะพยาบาลศาสตร์ (เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล ในระดับปริญญาตรี)
  • คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกและแห่งที่สองของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์)
  • คณะการแพทย์แผนจีน(เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนจีน)
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์)

เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA

คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา (ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) (National Institute of Development Administration) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคณะบริหารธุรกิจของนิด้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นของทวีปเอเชียอยู่สม่ำเสมอจากสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ

บทความแนะนำ