บรรยากาศแต่ละมหาลัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช มสธ อาคารเรียน

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช – มสธ. STOU

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช – มสธ. STOU

รวม ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University) ชื่อย่อ มสธ., STOU เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับจำนวน (มหาวิทยาลัยเปิด) แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ., STOU

คติพจน์ เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ , มสธ.ที่ไหนเวลาใด ใครๆก็เรียนได้

สีประจำสถาบัน สีเขียว สีทอง

ภาพบรรยกาศในมหาวิทยาลัย

หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน

หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในอัลบั้ม กว่า 100 รูป

เว็บไซต์ www.stou.ac.th

ติดต่อ มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2504-7788 โทรสาร: 0-2503-3607 e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th

บทความแนะนำ