บรรยากาศแต่ละมหาลัย ม.นอร์ทกรุงเทพ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (North Bangkok University)

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (North Bangkok University)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (ชื่อย่อ มนก. / NBU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2544 ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นสถาบันในเครือเดียวกันแต่อย่างใด .. แคมปัสสตาร์มี ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มาฝากค่ะ

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คติพจน์ : วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี
สีประจำมหาวิทยาลัย : น้ำเงิน-ขาว

North Bangkok University

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ที่อยู่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ : 6/999 ซอยพหลโยธิน 52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.0-2972-7200

ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต : 59 หมู่2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.0-2533-1000

เว็บไซต์ www.northbkk.ac.th , www.facebook.com/northbkk

ภาพโดย นิตยสารแคมปัสสตาร์

บทความแนะนำ