ความเชื่อ มสธ เรื่องน่ารู้ เรื่องเล่า

50 เรื่องเล่าน่ารู้ของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ. – STOU)

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / 50 เรื่องเล่าน่ารู้ของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ. – STOU)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University;ชื่อย่อ : มสธ.-STOU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับ (มหาวิทยาลัยเปิด) แห่งเดียวของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยเปิดโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พุทธศักราช 2521 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวันที่ 5 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่มีชั้นเรียนตามปรกติ เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ดำเนินการสอนโดยใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารชุดวิชาจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้นักศึกษา เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

50 เรื่องเล่าน่ารู้ของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

1. เข้าเรียนง่าย จบยาก
2. มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิด มีมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทย (ม.รามเป็น ม.ตลาดวิชา)
3. ใครที่เรียนจบ มสธ. เป็นหนอนหนังสือเพราะตำราหนังสือเรียนหนามาก
4. จากข้อ 3 หนอนหนังสือ คือจับใจความประเด็นเนื้อหาบทเรียนในหนังสือได้ดีเยี่ยม ไม่ใช่แค่อ่านเอาจำนวนปริมาณ แต่ไม่ได้คุณภาพ ไม่เข้าใจเนื้อหา
5. นักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์แอบบอกว่า มักใช้หนังสือตำราของ มสธ.มาอ่านประกอบการเรียนเพราะมีเนื้อหาครอบคลุม

6. เล่ากันว่าจะมีผีผู้หญิงยืนเฝ้า ที่หน้าประตู มสธ. ตอนกลางคืน
7.  มักจะมีคนสงสัยว่า จะเดินทางไป มสธ. ยังไง
8. ตอนอบรมประสบการณ์วิชาชีพกับตอนรับปริญญาเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตนักศึกษา มสธ.
9. มีข้าราชการระดับสูง เช่นผู้พิพากษา อัยการ หลายคนที่จบจาก มสธ.
10. ผี มสธ.ชอบให้นักศึกษาสามัคคีกัน ดังนั้นหลังเลิกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ อย่าเดินกลับห้องคนเดียว ให้หาเพื่อนเดินกลับด้วย

11. นักศึกษามสธ. ต้องบริหารจัดการเวลาเป็น เพราะต้องเรียนและทำงานไปพร้อมกัน ต้องบริหารเวลาอ่านหนังสือ
12. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอธิการบดีเป็นอาจารย์หมอ แต่ไม่มีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับแพทย์
13. ที่ตั้งมหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิทยพัฒนาทั้ง 10 แห่งส่วนใหญ่จะเป็นที่พระราชทานหรือเป็นที่ธรณีสงฆ์
14. มสธ.คือมหาวิทยาลัยที่มีคนพิการจบจากที่นี่มากที่สุด
15. มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่สถานที่ศักศิทธิ์ต้องทำงานหนักที่สุด เพราะมีนักศึกษาไปบนผลสอบไว้เยอะเช่นเดียวกับ ม.รามคำแหง

16. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ว่ากันว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดในหลักสูตรของ มสธ.
17.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521
18. ถ้าเรียนจบมสธ.แล้ว ถึงจะเป็นผู้ชายก็หลั่งน้ำตา
19. มสธ.ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเยอะ ทั้งห้องสมุดประชาชนมุมมสธ. รร.ประจำจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือแม้แต่ที่สาธารณะต่าง ๆ
20. ใครเรียนจบมสธ.คนนั้นได้ชื่อว่ามีความรับผิดชอบ ความอดทน มีวินัยอย่างสมบูรณ์แบบ

21. นักศึกษา มสธ.ส่วนมากมักผ่านสอบซ่อม
22. แนวข้อสอบ มสธ.เป็นข้อสอบที่ต้องใช้ฝีมือและสมองอย่างแท้จริง ห้ามเดา  มักจะอยู่ในหนังสือเนื้อหาที่นักศึกษามักจะคิดว่าไม่ออก ไอ้ที่คิดว่ามันจะออกมันก็ไม่ออก
23. มสธ.คือมหาวิทยาลัยที่มีค่าเล่าเรียนถูกที่สุดในประเทศไทย
24. สิ่งที่นักศึกษามสธ.กลัวที่สุดนอกจากเรื่องผีแล้วก็คือเรื่องสอบ
25. การเรียนสัมฤทธิบัตรคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรียนจบได้เร็วขึ้น แต่หลายคนไม่รู้

26. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นศิษณ์เก่า มสธ. สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
27. มีนายทหารท่านหนึ่งสำเร็จปริญญาใบที่ 14 ของ มสธ.
28. มีรุ่นพี่หลายคนพร้อมที่จะช่วยเหลือแนะแนวชี้ทางคุณ ให้คุณสามารถสำเร็จการศึกษาได้
29. นักธุรกิจหลายคนมักเลือกเรียนมสธ. เพราะมันเป็นสิ่งที่พัฒนาระบบความคิดในการสร้างธุรกิจของเขาได้ดีมาก
30. อย่าอายที่จะบอกว่าเรียนจบจาก มสธ. นายจ้างที่คุณเข้าไปสมัครงาน เขาจะมองเห็นศักยภาพของคนที่จบจากที่ มสธ.

31. คุณตาเลียบ ทิศาภาค อายุ 92 ปี คือนักศึกษาที่เรียนจบมสธ. อายุมากที่สุด จบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
32. มีคนบอกว่าถ้าอยากเรียนมสธ.ให้จบ ให้ติดรูปในหลวงบนฝาผนังไว้ ถ้าสอบไม่ผ่านให้มองรูปพระองค์ท่าน
33. มสธ.ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การศึกษาตามความต้องการของมนุษย์ที่สุด เพราะการเรียนรู้ที่ดีคือ ไม่ใช่ถูกบังคับท่องจำ แต่คือการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนในสิ่งที่ชอบ
34. นักศึกษามสธ.หลายคนมักจะได้หนังสือหลังจากสอบวิชานั้นเสร็จแล้ว
35. วิทยาการจัดการกับนิติศาสตร์ คือคณะสาขาวิชาที่นักศึกษามสธ.นิยมเลือกเรียน

36. คุณไม่มีทางเรียนจบมสธ.ได้ด้วยวิธีลัด ทางเดียวที่คุณจะเรียนจบได้ คือการอ่าน อ่าน และอ่าน เมื่อคุณช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณ
37. มสธ. คือสิ่งที่จะเติมเต็มในชีวิตที่ขาดหายไปในวัยเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียนป.ตรี แต่สถานที่แห่งนี้จะช่วยเติมเต็มความฝันชีวิตของนักศึกษา มสธ.ให้สมหวังได้ในชีวิตของเขาและเธอในปัจจุบัน
38. ส่วนมากนักศึกษามสธ.เป็นเพื่อนร่วมเรียนกัน ติดต่อพูดคุยปรึกษากัน แต่พวกเขาหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเพื่อน ๆ ของตัวเอง
39. สื่อการเรียนการสอนมีหลายอย่าง มีหนังสือ , VCD เป็นบางชุดวิชา และสอนบางชุดวิชาในเว็บ มสธ. มีเรียนสอนเสริมแต่ไม่บังคับให้เข้าเรียน
40.หลายคนในวัยทำงานสามารถเลื่อนตำแหน่งหรือก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จากการทำงานและเรียนมสธ.ไปพร้อม ๆ กัน

41. ผู้ที่จบวุฒิม.3สามารถเข้าเรียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรป.ตรีได้โดยตรงที่ มสธ.
42. นักธุรกิจเมืองไทยกว่า 83% ยกย่องให้มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด
43. คุณสามารถเห็นหนังสือตำราของ มสธ.ได้แทบทุกหนแห่ง โดยเฉพาะห้องสมุดทั่วประเทศ
44. ถ้าคุณเอาใบวุฒิการศึกษาป.ตรีของ มระดับโลกไปแลกกับวุฒิการศึกษาป.ตรี ของนักศึกษาที่เรียนจบมสธ.แล้ว คุณจะพบคำตอบว่า ไม่!!
45. นักศึกษามสธ.จะถูกฝึกฝนการแก้ปัญหาชีวิตการช่วยเหลือตนเองมากที่สุด ตั้งแต่เรื่องการสมัครเรียนไปจนถึงวิธีการดิ้นรนหาหนังสือมาอ่านก่อนสอบ

46. แพ่ง3 กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายประชาชน คือ วิชาที่ยากที่สุดในคณะนิติศาสตร์ของมสธ.
47. อย่าแปลกใจถ้าคุณเห็นลูกมาแสดงความยินดีกับพ่อแม่ในวันสำเร็จการศึกษาที่มสธ.
48. หนังสือตำรามสธ. ส่วนมากถูกเขียนขึ้นจาก ศ. รศ. ผศ. ดร. ที่จบมาจากเมืองนอกเกือบทั้งหมด และเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยปิดของรัฐระดับต้น ๆ ของประเทศ
49. คนที่จบ มสธ.ได้คือคนที่มีความอดทนพากเพียร มีวินัย ขยัน ไม่ใช่คนเก่ง
50. มสธ. จัดการศึกษาปริญญาตรีให้กับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำ

ข้อมูลจากสมาชิค คุณ BooM BaBa : pantip.com/topic/32338782

บทความแนะนำ