การจัดอันดับ ค่าเทอม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยค่าเทอมถูกทีสุด

มหาวิทยาลัยในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมถูกที่สุด 5 อันดับ

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมถูกที่สุด 5 อันดับ

หลังจากที่เราได้เห็นกันไปแล้ว สำหรับ 5 สถาบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด วันนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวม 5 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมแสนถูกมาบอกกันอีกด้วย เผื่อน้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาที่เรียนที่มีค่าเทอมไม่แพง มีระบบการศึกษาที่ดี มีบรรยากาศน่าเรียน จะมีที่ไหนกันบ้าง? ตามมาอ่านกันได้เลย

มหาวิทยาลัยในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมถูกที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

(ขั้นต่ำเทอมละ 7,500 บาท)

สำหรับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏมีหลายสถาบันด้วยกันที่มีค่าเทอมถูกที่สุด แต่หากเราวัดจากการเฉลี่ยรวมกันทุกคณะแล้ว ต้องยกให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะว่าคณะเกือบ 70% ของสถาบันแห่งนี้ เช่น คณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ นั้น มีค่าเทอมตกเทอมละ 7,500 บาท และที่สำคัญเราสามารถผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ ได้อีกด้วย คือ งวดที่ 1 : 4,000 บาท และงวดที่ 2 : 3,500 บาท

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rru.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

(ขั้นต่ำเทอมละ 6,200 บาท)

ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มักจะค่อนข้างมีค่าเทอมที่ค่อนข้างสูง แต่สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนั้น กลับมีค่าเทอมถูกสวนกระแสกับค่าครองชีพที่ค่อนสูงเลยทีเดียว โดยเฉพาะคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ของที่นี่ มีค่าเทอมตกอยู่ที่ 6,200 บาทต่อเทอม ขณะที่คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นคณะที่มีค่าเทอมแพงที่สุดในมหาวิทยาลัย อยู่ 9,200 บาทต่อเทอม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutk.ac.th

มหาวิทยาลัยบูรพา

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา

(ขั้นต่ำเทอมละ 5,000 บาท)

สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ (ภาคตะวันออก) และถึงแม้ว่าจะมีหลายๆ มหาวิทยาลัยได้ปรับตัวขึ้นค่าเทอมกันมากยิ่งขึ้น แต่มหาวิทยาลัยบูรพาก็ยังค่าเทอมเอาไว้เท่าเดิม ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากการแอดมิชชัน ปีการศึษา 2558 ที่ผ่านมานั้น ได้ระบุเอาไว้ว่า ค่าเทอมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนอยู่ที่ 45,000 บาท หรือคิดเป็นเทอมก็อยู่ที่ 5,628 บาทเท่านั้น

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.buu.ac.th

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(ขั้นต่ำเทอมละ 2,000-4,000 บาท)

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแบบไม่จำกัดจำนวนรับสมัครนักศึกษาใหม่ (มหาวิทยาลัยเปิด) แห่งเดียวของประเทศไทย โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในไทยอีกด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเน้นการเรียนการสอนแบบเป็นชุดวิชา ดังนั้นค่าเทอมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชุดวิชาที่เราเลือกเรียนในแต่ละเทอม โดยจะอยู่ที่ชุดละ 1,000 บาทเท่านั้น และนำไปบวกกับค่าธรรมเนียมต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ค่าเทอมโดยรวมก็จะอยู่ที่ 2,400 บาท

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.stou.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ขั้นต่ำเทอมละ 3,200-3,750 บาท)

เรียกได้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีค่าเทอมถูกที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าเทอมแล้วก็ตาม (เริ่มภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560) โดยที่หน่วยกิตรายวิชาเรียนในระบบปกติจะอยู่ที่หน่วยกิตละ 25 บาทเหมือนเดิม ซึ่งในเทอมแรกสำหรับนักศึกษาใหม่จะต้องลงเรียนประมาณ 21 หน่วยกิตด้วยกัน พอบวกกับค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว ค่าเทอมก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ 3,200 บาทเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม >> ม.รามฯ ปรับขึ้นค่าเทอม พร้อมงดรับสมัครคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.ru.ac.th

บทความที่เกี่ยวข้อง