ค่าเทอม มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา

5 สถาบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด

Home / ข่าวการศึกษา / 5 สถาบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด

หลังจากที่เราได้กล่าวผ่านจากวัยมัธยมปลายมาแล้วนั้น อีกขั้นที่เราต้องก้าวต่อไปก็คือ ระดับอุดมศึกษา หรือการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั่นเอง ซึ่งเมื่อถึงตอนเข้ามหาวิทยาสิ่งที่เราจะไม่นึกถึงไม่ได้ก็คือ ‘ค่าเทอม’ ซึ่งในแต่ละคณะ/สาขาวิชาก็ย่อมมีค่าหน่วยกิตหรือค่าเทอมที่แตกต่างกันออกไปตามหลักสูตร

สถาบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุด

และยังรวมถึงว่าในแต่มหาวิทยาลัยนั้นยังมีค่าเทอมที่ไม่เท่ากันถึงแม้จะมีคณะ/สาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันก็ตาม ดังนั้นเราจึงได้รวบรวม 5 สถาบันการศึกษาในเมืองไทย ที่มีค่าเทอมแพงที่สุดมาฝาก จะมีที่ไหนบ้าง? ลองมาดูกันได้เลย…

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

อันดับที่ 5 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีโต้ หรือ สปอ.) ในชื่อโรงเรียนวิศวกรรมสปอ. (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) โดยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาในประเทศเวียดนามอีกด้วย

โดยหลักสูตรที่แพงที่สุด ได้แก่ B.Eng., B.Sc.

ค่าเทอม : 150,000 บาท/เทอม

มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล

(Mahodol University : MU)

เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในกำกับรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2432 และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จากการจัดอันดับของสำนักจัดอันดับหลายสำนัก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)

โดยหลักสูตรที่แพงที่สุด ได้แก่ B.A. Entertainment Media Production

ค่าเทอม : 164,850 บาท/เทอม

มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย) Webster University

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย)

Webster University

เป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่มาเปิดสาขาในประเทศไทย โดยผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ต้นสังกัดตั้งอยู่ที่เมือง เวบสเตอร์โกรฟซ์ (ชานเมืองเซ็นต์หลุยส์) ในรัฐมิสซูรี

โดยหลักสูตรที่แพงที่สุด ได้แก่ B.A.

ค่าเทอม : 202,120 บาท/เทอม

ที่ตั้ง วิทยาเขตชะอำ/หัวหิน : เลขที่ 143 หมู่ 5 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
ศูนย์วิชาการกรุงเทพฯ : เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 4 (เอ็ม สเปซ โซน) ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

thammasat-university

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(Thammasat University : TU)

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2477 มีชื่อเสียงในด้านการสอนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย 19 คณะ 4 วิทยาลัย1 สถาบัน 1 สำนักวิชา จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 297 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 139 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 118 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอีกด้วย

โดยหลักสูตรที่แพงที่สุด ได้แก่ B.Eng. double degree (NSWU)

ค่าเทอม : 229,688 บาท/เทอม

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(Assumption University of Thailand : AU)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาเอกชนก่อตั้งโดยกลุ่มมูลนิธิภารดาเซนต์คาเบรียล มีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ

โดยหลักสูตรที่แพงที่สุด ได้แก่ Aeronautic Engineering – Multi-crew Pilot

ค่าเทอม : 1,078,550 บาท/เทอม

ที่มาและภาพ : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://bankumka.com , https://www.flickr.com

บทความที่น่าสนใจ