สถาบันการศึกษา เปิดเทอม

วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2563

Home / ข่าวการศึกษา / วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2563

น้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย อาจจะกำลังตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะได้เจอ เพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ รวมถึงแผนการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่อาจจะต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่อาจจะแตกต่างไปจากการเรียนในอดีตบ้าง ใครที่มีที่เรียนแล้วก็คงจะรู้วันเปิดเทอมของสถาบันของตัวเอง แต่วันนี้ชวนมาส่อง วันเปิดมหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2563 ของเพื่อนคนอื่นๆ กันบ้าง ว่าที่ไหนเปิดเทอมเมื่อไหร่

วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2563

มหาวิทยาลัยที่เปิดเทอมเดือน มิ.ย. 63

มหาวิทยาลัยนเรศวร – 22 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – 22 มิ.ย. 63
มหาวิทยาลัยพะเยา – 29 มิ.ย. 63

มหาวิทยาลัยที่เปิดเทอมเดือน ก.ค. 63

มหาวิทยาลัยบูรพา – 4 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – 8 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – 8 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – 8 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – 13 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยศิลปากร – 13 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ – 13 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – 13 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยทักษิณ – 20 ก.ค. 63
มหาวิทยาลัยขอนแก่น – 27 ก.ค. 63

มหาวิทยาลัยที่เปิดเทอมเดือน ส.ค. 63

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – 3 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – 3 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – 10 ส.ค. 63
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – 10 ส.ค. 63 / ปฏิทินการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล – 10 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – 10 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – 10 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต – 17 ส.ค. 63
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง – 24 ส.ค. 63

วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2563

ที่มา www.admissionpremium.com ติดตามข่าวสารการศึกษา Twitter : AdmissionP , SocialDome

บทความแนะนำ