เปิดเทอม

5 รูปแบบ เปิดเรียนเทอม 2 ของนักเรียนไทย 1 พ.ย. 64 นี้

Home / ข่าวการศึกษา / 5 รูปแบบ เปิดเรียนเทอม 2 ของนักเรียนไทย 1 พ.ย. 64 นี้

รมว.ศึกษาธิการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พ.ย. 2564 ว่า ในวันที่ 28 ต.ค. 64 นี้ ตนจะชี้แจงความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา และนักเรียนได้รับทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเปิดเรียนภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ ซึ่งจะมีมาตรการในการเปิดเรียนเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เนื่องจากขณะนี้เรายังมีความซับซ้อนของพื้นที่ตามข้อกำหนด ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แบ่งโซนสี ตามความรุนแรงการแพร่ระบาดของโรค

ศธ. ยัน เปิดเรียนเทอม 2 วันที่ 1 พ.ย. 64

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการการเปิดเรียนเสนอให้ ศบค.พิจารณาร่วมด้วย แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดของการเปิดเรียน คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจะต้องรับวัคซีนให้ถึง 85% ทั้งนี้ ศธ.ได้จัดทำตัวเลขโรงเรียน ที่สามารถเปิดเรียนได้แล้วว่ามีอยู่จำนวนกี่แห่งบ้าง ยืนยันวันที่ 1 พ.ย. 64 มีการเปิดเรียนแน่นอน แต่เปิดรูปแบบ On-Site ได้กี่เปอร์เซ็นต์นั้น จะมีมาตรการกำหนดชัดเจน

5 รูปแบบ การเปิดเรียน

ด้าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ศธ.จะประกาศเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 64 ใน 5 รูปแบบ ได้แก่

  1. การเรียนแบบ On-site เป็นการเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อย จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง และเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการด้านสาธารณสุข
  2. การเรียนแบบ On-Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV
  3. การเรียนแบบ On-Line ครูผู้สอนทำการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. การเรียนแบบ On-demand ผ่านระบบแอปพลิเคชัน
  5. และการเรียนแบบ On-hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้นักเรียนที่บ้าน

ทั้งนี้ หากโรงเรียนใดต้องการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site จะต้องทำแบบประเมินความพร้อมโรงเรียน 44 ข้อของ Thai Stop Covid โซนพื้นที่การแพร่ระบาดของโรค และปริมาณการฉีดวัคซีนของครูและนักเรียน จากนั้นโรงเรียนต้องทำเรื่องเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ส่วนโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเปิดเรียนในรูปแบบปกติได้กี่แห่งนั้นได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำรวจและส่งข้อมูลให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแล้ว.

ที่มา www.thairath.co.th , ภาพ unsplash.com

บทความแนะนำ