คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว B – 166 คำ ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว B – 166 คำ ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต ม.6

รวบรวมคำศัพท์อ่านสั้นๆ จดจำวันละคำสองคำ เรียนรู้พัฒนาตนเองในทุกๆ วัน รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว B ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต น้องๆ ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว B ม.6

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 back : adv. = เบื้องหลัง, ด้านหลัง, กลับเข้าที่
2 backfire : n. = เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, เผาบริเวณหนึ่ง เพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา
3 background : n. = ฉาก, เหตุการณ์, พื้นเพ, ภูมิหลัง
4 backstage : adv. = หลังฉาก
5 backup : n. = ผู้สนับสนุน, สิ่งค้ำจุน

6 backwards : adv. = อยู่ทางข้างหลัง, ย้อนกลับทางเดิม, ล่าช้า
7 bag : n. = ถุง, กระสอบ, กระเป๋า
8 bailiff : n. = เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์,ผู้จัดการที่ดินแทนเจ้าของ
9 bait : n. = เหยื่อ
10 balance : n. = การทรงตัว

11 bald : adj. = ล้าน, โล่ง, มีจุดขาวบนหัว
12 bankrupt : adj. = ล้มละลาย, หมดตัว
13 banquet : n. = งานเลี้ยง, งานรื่นเริง
14 bargain : n. = การต่อรองราคา, สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา
15 bark : v. = เสียงเห่า

16 barman : n. = พนักงานบาร์ผู้ชาย
17 barrack : n. = ค่ายทหาร, โรงทหาร
18 barrel : n. = ถังรูปทรงกระบอก
19 barren : adj. = แห้งแล้ง
20 barrister : n. = ทนายความ

21 batch : n. = หมู่, กลุ่ม
22 battery : n. = แบ็ตเตอรี่, หม้อกำเนิดไฟฟ้า
23 bazaar : n. = ตลาดที่มีร้านขายของตลอดแนว
24 beach : n. = ชายหาด, หาดทราย
25 bead : n. = ลูกปัด, หยดเหยื่อ

26 beanstalk : n. = ลำต้นถั่ว
27 bear : v. = ค้ำรับ, พยุง, หนุน, แบก,รับภาระ
28 bearskin : n. = ขนและหนังหมี
29 beat : v. = ตี, เคาะ, หวด
30 because of : conj. : เนื่องจาก, เพราะ

31 before prep. : F.W. = ก่อน, หน้า
32 beginning : n. = จุดเริ่มต้น
33 behave : v. = ประพฤติ, ปฏิบัติตัว
34 behavior : n. = การปฏิบัติตน, ความประพฤติ
35 behind prep. : F.W. = หลัง, ข้างหลัง

36 behold : v. = เห็น, มอง, ดู
37 Belgian : n. = ชาวเบลเยี่ยม
38 believe in : v. = เชื่อในเรื่อง, เชื่อเรื่อง, ไว้วางใจ, ศรัทธาใน, เห็นว่ามีค่า
39 bellow : v. = ร้องเหมือนวัว, ตะโกน, ร้องลั่น
40 belong : v. = เป็นของ, เป็นส่วนหนึ่งของ, ขึ้นอยู่กับ, อยู่ใน, พัก

41 belonging : n. = สมบัติส่วนตัว
42 bench : n. = ม้านั่ง
43 beneath prep. : F.W. = อยู่ข้างหลัง, อยู่ข้างใต้
44 beneficial : adj. = ซึ่งทำให้ผลประโยชน์
45 benefit : n. = ผลประโยชน์, ส่วนดี

46 beriberi : n. = โรคเหน็บชาเนื่องจากขาดแคลนวิตามินบี1
47 beset : v. = ห้อมล้อม, ทำความเดือดร้อน, รบกวน
48 beside prep. : F.W. = ข้างเคียง, ถัดจาก
49 bet : v. = พนัน, ขันต่อ
50 beverage : n. = เครื่องดื่ม

51 beyond prep. : F.W. = พ้น, ไกลจาก, โพ้น, ถัดไป
52 bibliography : n. = บรรณานุกรม
53 bicentennial : adj. = เกิดขึ้นทุก 200 ปี
54 bid : v. = ให้ราคา, ประมูลราคา
55 bile : n. = น้ำดี, อารมณ์ร้าย

56 billiard : adj. = เกี่ยวกับหรือใช้ในการเล่นบิลเลียด
57 bin : n. = ถัง
58 biodegradable : adj. = ซึ่งแตกตัวได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ
59 biographer : n. = ผู้เขียน
60 biography : n. = ชีวประวัติ

61 biological : adj. = เกี่ยวกับชีววิทยา
62 biologist : n. = นักชีววิทยา
63 birth : n. = การเกิด, การคลอด
64 birth certificate : n. = สูติบัตร
65 Black Sea : n. = ทะเลดำซึ่งอยู่ทางยุโรปและเอเชีย

66 blackberry : n. = ผลแบล็คเบอร์รี่
67 blade : n. = ใบมีด, คมมีด, ใบหญ้า
68 blame : v. = ตำหนิ, ว่ากล่าว
69 bland : adj. = นิ่มนวล, อ่อนโยน, บรรเทา, ไร้อารมณ์, อุเบกขา
70 blanket : n. = ผ้าห่ม

71 blend : v. = ผสม, รวมกัน
72 blender : n. = คนผสม, ของผสม
73 bless : v. = อวยพรให้เจริญ, สรรเสริญ
74 blimp : n. = ที่กันเสียงสำหรับกล้องภาพยนตร์, อากาศยานขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
75 block party : n. = งานเลี้ยงบริเวณถนน สำหรับผู้คนที่อยู่พื้นที่นั้นๆ

76 block up : v. = อุดตัน
77 blossom : v. = ออกดอก, บาน, พัฒนา, เจริญเติบโต
78 blouse : n. = เสื้อครึ่งตัวของสตรี, เสื้อเชิ้ตผู้หญิง, เสื้อคลุมที่สั้น
79 blowout : n. = การระเบิดออกของยางรถ, งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
80 bluff : v. = ตบตา, หลอกลวง, ขู่เข็ญ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว B 166 คำ ที่มักออกข้อสอบโอเน็ต ม.6

81 blur : v. = พร่ามัว, ฟาง, เลอะ
82 board : n. = ไม้กระดาน
83 board up : v. = ปิดหรือมุงด้วยแผ่นกระดาน
84 boarding : n. = ผิวหน้าไม้กระดาน, การขึ้นเรือ, ไม้กระดานทั้งหมด
85 boarding school : n. = โรงเรียนกินนอน

86 boastful : adj. = โอ้อวด
87 bohemian : n. = ผู้ที่ดำรงชีวิตแตกต่างจากคนอื่น, ชาวโบฮีเมีย, ชาวยิปซี
88 boil : v. = เดือด, เดือดดาล, เป็นไอน้ำ
89 bold : adj. = กล้า, เด่นชัด
90 bombardment : n. = การระดมใส่, การถล่มด้วยระเบิด

91 bone : n. = กระดูก
92 boomerang : n. = เป็นไม้แบนและโค้งใช้เหวี่ยงไปในอากาศ แล้วกลับมาที่เดิม
93 boost : v. = ยกขึ้น, ส่งเสริม, เผยแพร่, เลื่อนตำแหน่ง, เพิ่มขึ้น
94 bootlegger : n. = คนขายเหล้าเถื่อน
95 borough : n. = เทศบาลที่เล็กกว่าเมือง, เขตเลือกตั้ง

96 borrow v : ยืม
97 bossy : adj. = ซึ่งสั่งการ, ซึ่งบงการ
98 botanical : adj. = เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
99 bother : v. = รบกวน, ทำให้ยุ่งใจ
100 bottom : n. = ก้น, พื้นฐาน, ข้างใต้, พื้นน้ำ

101 boundary : n. = แนวเขตแดน
102 boutique : n. = ร้านเล็กๆ ที่ขายเสื้อผ้าราคาแพง
103 bowl : v. = ขว้างลูก, โยนโบว์ลิง
104 box office : n. = ห้องขายตั๋ว
105 boysenberry : n. = ผลไม้ชนิดเบอร์รี่

106 brace : n. = เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน, เฝือก, ที่รั้ง, ที่พาด
107 brain : n. = สมอง, มันสมอง
108 brainstorm : n. = ระดมความคิด
109 brainwave : n. = ความคิดที่นึกได้ทันที
110 bran : n. = รำข้าว

111 branch : n. = กิ่งก้าน, แขนง,วิชา, สาขา
112 brand : n. = เครื่องหมายการค้า
113 brandy : n. = เหล้าบรั่นดี
114 brave : adj. = กล้าหาญ
115 bravery : n. = ความกล้าหาญ

116 break : v. = ทำลายสถิติ, หยุดพักทำงาน
117 break down : v. = แตก( เงิน ), กระจาย ( ตัวเลข), เสีย
118 breakdown : n. = ความล้มเหลว, การล้มเจ็บ, การไม่สบาย, การวิเคราะห์
119 breakthrough : n. = การค้นพบ, ความสำเร็จ, ความก้าวหน้า
120 breakup : n. = การแตกแยก, การสลายตัว

121 breast : n. = เต้านม
122 breastbone : n. = กระดูกสันอก, กระดูกหน้าอก
123 breath : n. = ลมหายใจ
124 breathe : v. = หายใจ, สูดหายใจ
125 breeze : n. = ลมอ่อนๆ

126 brief : adj. = กะทัดรัด, สั้น
127 briefcase : n. = กระเป๋าเอกสาร
128 bright : adj. = ฉลาด, มีความสุข, สว่างไสว
129 brilliant : adj. = เจิดจ้า, ผุดผ่อง, สุกสกาว, ฉลาด, ยอดเยี่ยม
130 brittle : adj. = เปราะ

131 broadcast : v. = กระจายข่าว
132 broccoli : n. = บล็อกโคลี่
133 brochure : n. = แผ่นพับสำหรับโฆษณา, สมุดหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า มีภาพประกอบ
134 brood : v. = กก ( ไข่ ), ครุ่นคิด
135 browse : v. = กวาดสายตา, อ่านผ่านๆ, ( แพะ,แกะ ) เล็มหญ้า

136 brush : v. = ปัดทา, กวาดด้วยแปรง
137 brutally : adv. = อย่างโหดร้าย, โหดเหี้ยม
138 bucket : n. = ถังน้ำ, ถังขุดดิน, ใบกังหัน
139 buckle down : v. = โค้งลง
140 budge : v. = ขยับ, กระดิก, เปลี่ยนที่

141 budget : n. = งบประมาณ, เงินตรา
142 buffalo : n. = ควาย
143 builder : n. = ผู้สร้าง
144 bullet train : n. = รถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น
145 bulletin : n. = แถลงการณ์, ข่าว

146 bully : n. = อันธพาล
147 bullying : n. = การรังแก, การขู่เข็ญ
148 bump into : v. = จนกระแทก, พบโดยบังเอิญ
149 bumpkin : n. = คนจากต่างจังหวัดหรือคนจากบ้านนอกมักจะซุ่มซ่าม
150 bunk : n. = เตียงนอน

151 bureaucracy : n. = ที่ทำการ, หน่วยงาน, หน่วยงานรัฐบาล
152 bureaucratic : adj. = เกี่ยวกับระบบเจ้าขุนมูลนาย, เป็นพิธีรีตอง
153 burglar : n. = ผู้ร้ายย่องเบา, ขโมยย่องเบา
154 burn off : v. = เผาทำลาย
155 burn out : v. = เผาจนมอด, หยุดทำงาน, ไม่มีชีวิตชีวา

156 burrow : n. = โพรง
157 burst : v. = ระเบิดออก
158 burst into : v. = พรวดพราดเข้ามา, โผล่เข้ามา, เริ่มทันที
159 bury : v. = ฝังศพ, บัง, จม, ฝัง
160 bush : n. = พุ่มไม้, ต้นไม้เตี้ย

161 busy : adj. = ยุ่งยาก
162 butler : n. = หัวหน้าคนใช้, คนใช้ชายที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเหล้า
163 butt : n. = สนามยิงปืน, เป้ายิงปืน
164 buttermilk : n. = เนยเหลวที่ทำมาจากนม
165 buzzword : n. = คำที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง
166 bypass : n. = ทางอ้อม, ถนนรอบเมือง

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ