ข้อสอบ O-NET คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P และ Q ระดับชั้น ม. 6 สอบโอเน็ต

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P และ Q ระดับชั้น ม. 6 สอบโอเน็ต

รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ ในระดับชั้น ม.6 หมวดอักษรตัวพี (P) ให้น้องๆ ได้ลองฝึกทบทวนความจำกันค่ะ ในบทความนี้เราแทรกอักษรตัวคิว (Q) มาด้วย เพราะตัวอักษร Q นั้นมีเพียง 7 คำศัพท์เท่านั้น หลายคนบอกว่า ให้ฝึกจำวันละ 5 คำ จะช่วยให้เราไม่เครียด ไม่กดดันตัวเอง ยังไงลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กันได้นะคะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว P – Q

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 pace n. ก้าว, ฝีเท้า, ระยะก้าว, จังหวะก้าว
2 pad v. บุ, รอง, ทำให้ยืดเยื้อ, เดิน, ย่อง
3 pair n. คู่, คู่หนึ่ง
4 pair work n. งานคู่
5 palate n. รสนิยม, ความรู้รส, เพดานปาก
6 pale adj. ซีด, ซีดขาว, จาง, ( สี ) อ่อน
7 palmistry n. วิชาดูลายมือ, ศาสตร์แห่งการดูลายมือ
8 Panama n. ประเทศปานามา
9 pancake n. ขนมเบื้อง, การร่อนเรียบลงพื้นดินของเครื่องบิน
10 panel n. บัญชี, รายชื่อ, คณะลูกขุน

11 pantheistic adj. คนที่เชื่อและบูชาพระเจ้า
12 paperwork n. งานเสมียน, งานสารบรรณ
13 papyrus n. ต้นกกจำพวก Cyperus papyrus ที่ใช้ทำกระดาษกันในสมัยโบราณ
14 paradise n. สวรรค์
15 paragraph n. ย่อหน้า
16 parallel adj. ขนาน, เสมอ, เท่าเทียม
17 paramedic n. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
18 parchment n. กระดาษหนัง, กระดาษเหนียว
19 parental adj. เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, เกี่ยวกับตัวกำเนิดหรือแหล่งกำเนิด
20 parentheses n. วงเล็บ, เครื่องหมายลงเล็บ, นขลิขิต

Photo by Chait Goli from Pexels

21 parlor n. ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องสนทนา
22 parsimonious adj. ขี้เหนียว, ใจแคบ, ไม่ซื่อสัตย์
23 parsley n. ผักชีฝรั่ง
24 partial adj. บางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด
25 partially adv. บางส่วน, ไม่ทั้งหมด
26 participate v. มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมกระทำ
27 particular adj. โดยเฉพาะ, จำเพาะ, พิเศษ, อย่างยิ่ง, ผิดธรรมดา
28 particularly adv. โดยเฉพาะ, เป็นพิเศษ
29 partition n. การแบ่งแยก, การแยกออก
30 part-time adj. นอกเวลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมวด P

31 pass on v. ตกทอด, ส่งต่อ
32 passage n. ทางผ่าน, ทางไป
33 passenger n. ผู้โดยสาร
34 passionate adj. มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น
35 passport n. หนังสือเดินทาง, ใบผ่าน
36 past adj. ผ่าน, พ้น
37 pastoral adj. เกี่ยวกับชีวิตในชนบท, เกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
38 pasty n. ขนมพายไส้เนื้อและผัก
39 pat v. ตบเบาๆ, ตีเบาๆ
40 paternity n. ความเป็นพ่อ

41 path n. ทางเดิน, เส้นทาง, ทางผ่าน
42 patient n. คนไข้, ลูกค้า, ลูกความ, เหยื่อ
43 pattern n. แบบแผน, แบบฉบับ, แบบอย่าง, รูปแบบ, ลีลา
44 pay v. จ่าย
45 pay back v. จ่ายเงินคืน, ลดโทษ
46 pay for v. จ่ายเงินสำหรับ, ชดใช้, จ่ายค่า, ชดเชย
47 pay in v. จ่ายเงินหรือเช็คเข้าธนาคาร
48 pay off v. จ่าย(หนี้สิน)ทั้งหมดให้กับ, แก้แค้น
49 pay phone n. โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้เหรียญหรือบัตร
50 paycheck n. เช็คเงินเดือน, เช็คเงินค่าจ้าง, เงินเดือน

51 payload n. ส่วนของเครื่องบินที่บรรทุกสินค้าและผู้โดยสารซึ่งมีการชำระเงิน
52 peaceful adj. สงบ, สงบเงียบ
53 peck v. จิก, จิกกิน
54 peculiar adj. แปลก, ไม่ปกติ
55 pedagogical adj. เกี่ยวกับวิธีการสอน
56 pedestrian n. ผู้เดินเท้า
57 pediatrics n. กุมารแพทย์ศาสตร์
58 peel v. ปลอกเปลือก, เลาะกะเทาะ, ถอดเสื้อผ้า
59 peer n. ผู้เท่าเทียมกัน, ขุนนาง, เพื่อน
60 penfriend n. เพื่อนทางจดหมาย

61 penguin n. นกเพนกวิน
62 penniless adj. ซึ่งหมดเนื้อหมดตัว
63 pension n. เบี้ยบำนาญ, เงินบำนาญ
64 percentage n. อัตราร้อยละ, ค่าเปอร์เซ็นต์
65 perception n. การสัมผัสรู้
66 perceptive adj. ซึ่งสามารถหยั่งรู้
67 perfect n. สมบูรณ์, ดีเลิศ
68 perform v. กระทำ, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, ทำให้บรรลุความสำเร็จ, แสดง
69 performance n. การกระทำ, การปฏิบัติ
70 perfume n. น้ำหอม

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

71 perhaps adv. บางที, อย่างเป็นไปได้, กระมัง
72 period n. ระยะเวลา, สมัย, รอบ, ระยะเวลาหนึ่ง
73 periscope n. กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ
74 permanent adj. ทนทาน, ถาวร, ยืนนาน
75 permission n. การอนุญาต, การอนุมัติ, การยินยอม, ใบอนุญาต, ใบอนุมัติ
76 persecute v. ก่อกวน, แกล้ง, รบกวน, ประหาร
77 persistent adj. ที่คงอยู่นาน, เรื้อรัง, ดื้อ
78 persuade v. ชักชวน, ชักจูง, ทำให้เชื่อ
79 persuasive adj. ชวนเชื่อ, ที่สามารถชักชวน
80 pessimism n. การมองโลกในแง่ร้าย

81 pessimistic adj. ที่มองโลกในแง่ร้าย
82 pesticide n. ยาฆ่าแมลง
83 pet v. สัตว์เลี้ยง
84 petal n. กลีบดอก
85 petroleum n. น้ำมันปิโตรเลียม
86 pharmaceutical adj. เกี่ยวกับเภสัชกรรม
87 pharmacist n. เภสัชกร
88 philosopher n. นักปราชญ์
89 philosophy n. การศึกษาด้านปรัชญา
90 phobia n. ความหวาดกลัว

91 phosphate n. เกลือ
92 phrase n. วลี, สำนวนการพูด, การพูดอย่างสั้นๆ
93 physical adj. เกี่ยวกับร่างกาย
94 physician n. แพทย์, หมอ, อายุรแพทย์, แพทย์อายุรเวช
95 pianist n. นักเล่นเปียโน
96 pick up v. ยกขึ้น, รับ, ช่วยชีวิต, ผูกมิตรกับ
97 picturesque adj. น่าดู , สวย
98 piece of cake n. ง่ายๆ, เรื่องราวที่สบายใจ
99 piezoelectricity n. ไฟฟ้าที่เกิดจากการกดดันทางกลไกที่มีผลต่อผลึกไฟฟ้า
100 pilchard n. ปลาทะเลขนาดเล็ก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หมวด P

101 pilgrim n. ผู้แสวงบุญ
102 pill n. เม็ด, เม็ดยา
103 pinpoint v. หาตำแหน่งแน่นอน, เจาะจง, เน้น, ทำให้แน่ชัด
104 piranha n. ปลาปิรันยา
105 pirate v. ปล้นสะดม, ยักยอก, กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด
106 Pisces n. ราศีมีน
107 pitch n. น้ำมันดิบ, ยางต้นไม้
108 pitcher n. เหยือก, ผู้ขว้าง, ผู้โยน, ตำแหน่งพักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล
109 pitfall n. หลุมพราง, กับดัก
110 placard n. ป้ายประกาศ, แผ่นประกาศ

111 placement n. การกำหนด, การวาง, การจัด, การมอบหมายหน้าที่
112 planet n. ดาวเคราะห์
113 plate n. โล่กำบัง, จานอาหาร
114 platform n. ชานชาลา, เวที
115 playback n. การเปิดฟังใหม่, การเล่นเทปที่อัดไว้
116 playwright n. นักเขียนบทละคร
117 plead v. สารภาพ, อ้างเป็นข้อแก้ตัว, ข้อแก้ตัว
118 pleasant adj. น่าพอใจ, น่ายินดี
119 pleasure n. ความพอใจ, ความสบาย
120 plentiful adj. มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์

121 plenty n. ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง
122 plot n. ที่ดินแปลงเล็ก, แผนการ, แผนที่, แผนผัง
123 plug v. อุดจุก, เสียบ
124 plumber n. ช่างท่อประปา, ช่างท่อน้ำ, ช่างตะกั่ว
125 pocket n. กระเป๋าเสื้อหรือกางเกง, หลุม, แอ่ง, บ่อ
126 poem n. บทร้อยกรอง
127 poet n. กวี
128 poetry n. บทกวี
129 point of view n. ความเห็น
130 poison n. ยาพิษ, ภัยอันตราย

131 poisonous adj. มีพิษ, ประสงค์ร้าย
132 polar adj. เกี่ยวกับขั้วโลก, จุดกลาง
133 pole n. เสา, หลัก, ขั้วโลก
134 politic adj. ฉลาด, เจ้าเล่ห์, เฉียบแหลม
135 politically adv. เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
136 politician n. นักการเมือง
137 pollutant n. สิ่งที่ทำให้สกปรก, ของเสีย
138 pollute v. ทำให้สกปรก, ทำให้เสียหาย
139 pollution n. มลพิษ, ของเสีย
140 polonium n. ธาตุโพโลเนียม

141 polytheistic adj. มีความเชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกัน
142 pony n. ม้าขนาดเล็ก, ม้าพันธุ์เล็ก
143 popular adj. เป็นที่นิยม, ทั่วไป, สำหรับประชาชน
144 popularize v. ทำให้เป็นที่นิยม แพร่หลาย
145 port n. ท่าเรือ, เมืองท่า, ท่า, ประตูน้ำ, ประตูเมือง
146 portable adj. หิ้วได้, พกพาได้
147 portfolio n. กระเป๋าใส่เอกสารรูปภาพ
148 portrait n. รูปวาด, ภาพเขียน
149 posh adj. เก๋, หรูหรา, เยี่ยม, ชั้นดี
150 position n. ตำแหน่ง

151 possession n. การมี, การเป็นเจ้าของ
152 possible adj. เป็นไปได้
153 post n. การส่งทางไปรษณีย์
154 posterity n. คนชั้นหลัง, คนรุ่นลูกรุ่นหลาน
155 potential adj. มีประสิทธิภาพ, มีศักยภาพ, เป็นไปได้
156 potentially adv. อย่างมีศักยภาพ, มีความเป็นไปได้
157 potholder n. ถุงมือสำหรับหยิบหม้อหรือจานที่ร้อนอยู่
158 potion n. ยาเสน่ห์, ขนาดเครื่องดื่มครั้งหนึ่ง
159 pouch n. กระเป๋า, ถุง
160 pour v. เท,ริน

161 poverty n. ความจน
162 practical adj. ที่ปฏิบัติได้จริง
163 precision n. ความถูกต้อง
164 predator n. สัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
165 predecessor n. บรรพบุรุษ
166 predict v. ทำนาย
167 prediction n. คำทำนาย
168 predominant adj. มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า
169 prefer v. ชอบมากกว่า, เสนอ
170 pregnant adj. มีครรภ์, ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง

171 prejudice n. ลำเอียง
172 premature adj. ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร
173 premiere n. การแสดงรอบปฐมทัศน์, นักแสดงนำหญิง
174 preparation n. การเตรียม, การเตรียมการ, วิธีการเตรียมการ, สิ่งที่เตรียม
175 preparatory adj. เป็นการเตรียมให้พร้อม
176 prepare v. เตรียมพร้อม
177 prepay v. จ่ายล่วงหน้า, ชำระก่อนแล้ว
178 preposterous adj. ผิดปกติ, ประหลาด
179 preread v. ก่อนอ่าน
180 prerogative n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์

181 prescribe v. ออกคำสั่ง, กำหนด, บัญญัติ, ชี้แนะ, แนะนำ
182 presentation n. การเสนอ, การแสดงตัว
183 preserve v. รักษาไว้, คงไว้
184 president n. ประธานาธิบดี, ประธาน, ประมุข
185 pressing n. เครื่องอัด, การอัด
186 pressure n. การกด, ความกดดัน, ความอดทนอดกลั้น
187 prestige n. ความนิยม, ความนับถือ, ชื่อเสียง, เกียรติศักดิ์
188 prestigious adj. มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ
189 presumption n. การอนุมาน, การสันนิษฐาน
190 pretend v. แกล้งทำว่าเป็นจริง

191 prevalent adj. มีอยู่ทั่วไป
192 prevent v. ป้องกัน, ขัดขวาง, ต่อต้าน
193 prevention n. การป้องกันหรือขัดขวาง
194 preview v. แสดงหรือชมล่วงหน้า
195 previous adj. เป็นการกระทำหรือเกิดขึ้นก่อนกำหนดใจเร็วด่วนได้
196 price n. ราคา
197 prickle n. หนาม, ขนแหลม
198 priesthood n. ตำแหน่งของพระหรือบาทหลวง
199 primarily adv. เป็นส่วนใหญ่, เป็นหลัก
200 primitive adj. แรกเริ่ม, เบื้องต้น, สมัยแรก

201 principal n. หัวหน้า, ตัวการ, อันดับแรก, อันดับหนึ่ง, สำคัญที่สุด
202 principle n. หลัก, หลักการ, กฎ
203 prior adj. ก่อน, ที่มีค่าและความสำคัญเป็นอันดับแรก
204 prison n. คุก, เรือนจำ, ตาราง
205 private adj. สันโดษ, ส่วนตัว, ไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้
206 privileged adj. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิ์พิเศษ
207 probably adv. เป็นไปได้มากที่สุด
208 problem n. ปัญหา
209 procure v. หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี, ก่อให้เกิดผล, ล่อลวง
210 prodigal adj. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ

211 prodigy n. อัจฉริยบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ
212 produce v. ผลิต, ก่อให้เกิด
213 producer n. ผู้ผลิต, ผู้สร้าง
214 profession n. อาชีพ, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
215 professor n. ศาตราจารย์
216 progress n. ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเดินไปข้างหน้า
217 progressively adv. อย่างค่อยๆไปทีละน้อย, อย่างต่อเนื่อง
218 project n. โครงงาน, แผนการวิจัย
219 proletariat n. กรรมกร, ไพร่
220 prominent adj. เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง

221 promise n. การให้สัญญา
222 promotion n. สนับสนุน, การส่งเสริม, การให้กำลังใจ, การก่อการ, การก่อสร้าง
223 prompt adj. ฉับไว, รวดเร็ว, ตรงต่อเวลา
224 propeller n. เครื่องจักรที่ติดในรถ, ใบพัด
225 proper adj. เหมาะสม, สมควร, ถูกต้อง, ถูกกาลเทศะ, เคร่งครัด
226 property n. ทรัพย์สิน, สมบัติ, กรรมสิทธิ์
227 proponent n. ผู้เสนอ, ผู้สนับสนุน
228 proportion n. ส่วน, สัดส่วน, ความสมดุล
229 proposal n. การเสนอ , ข้อเสนอ , การขอแต่งงาน
230 propose v. เสนอ, บอกจุดประสงค์

231 prosecution n. การดำเนินคดี, การฟ้องรอง
232 prospect n. ความเป็นไปได้, ภาพที่มองเห็น
233 prosperity n. ความเจริญ, ความรุ่งเรือง
234 protest v. คัดค้าน, ประท้วง
235 proudly adv. อย่างหยิ่งทะนง
236 prove v. พิสูจน์, ตรวจสอบ
237 provide v. จัดเตรียม, จัดหา
238 prowess n. ความอาจหาญ, ความองอาจ
239 proximity n. ความใกล้ชิด, ความใกล้เคียง
240 psychological adj. เกี่ยวกับจิตวิทยา

241 psychologist n. นักจิตวิทยา
242 psychology n. จิตวิทยา
243 publicist n. นักหนังสือพิมพ์, นักประชาสัมพันธ์
244 publicity n. การโฆษณา, การเผยแพร่
245 publish v. จัดพิมพ์และนำออกวางจำหน่าย
246 pull down v. ฆ่า, ทำลาย, รื้อ, ถอน, หาเงินได้, โน้มลง
247 pulp n. เนื้อผลไม้, สิ่งที่บดจนละเอียด, เยื่อ
248 pump v. สูบลม, สูบน้ำ
249 punctual adj. ตรงต่อเวลา, รักษาเวลา, ตามกำหนด
250 punctuality n. ความเที่ยงตรง

251 punish v. ลงโทษ, ทำโทษ
252 punishment n. การลงโทษ
253 pupil n. เด็กนักเรียน, ผู้เยาว์
254 puppet n. หุ่น, หุ่นกระบอก
255 purchase v. ซื้อ, หามาได้
256 purpose n. วัตถุประสงค์, ความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย
257 purse n. ถุงเงิน, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าถือ, เงินรวบรวม
258 put in v. วางใน, ปลูกในดิน, เขียนเพิ่ม, สอดแทรก
259 put off v. ถอดออก, ยอมให้ออกจากพาหนะ
260 put on v. วางบน, สวม, สวมใส่, ทำให้ติด, เริ่มทำงาน, เพิ่ม
261 puzzle n. ปัญหา, ปริศนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 หมวด Q

1 quadruple adj. 4 เท่า , ประกอบด้วย 4 ส่วน , 4 จังหวะ
2 qualification n. คุณสมบัติ , ความเหมาะสม
3 quality n. คุณภาพ, คุณลักษณะ, ความดี
4 quarrel n. การทะเลาะเบาะแว้ง
5 questionnaire n. แบบสอบถาม
6 quotation n. การยกคำพูดผู้อื่นมาอ้าง
7 quote v. ยก (คำพูด, ข้อความ), ยกคำพูดของ

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ -vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ