คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว G – ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว G – ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ใกล้ตัว คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว G – ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว G

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 gadget : n. = เครื่องมือ,อุปกรณ์
2 gain : v. = มาถึง,ได้มา, เข้าครอบครอง
3 gallery : n. = ห้องแสดงภาพ, ห้องแสดงงานศิลปะ, ที่นั่ง
4 gallon : n. = หน่วยวัดปริมาตรของเหลวในระบบอเมริกาเท่ากับ 3.755 ลิตร
5 gallop : v. = ห้อ, ควบ, วิ่งเต็มเหยียด
6 gamble : v. = เล่นพนัน, พนัน
7 gambol : v. = กระโดดโลดเต้น, ซน
8 gamely : adj. = อย่างกล้าหาญ, อย่างกล้าได้กล้าเสีย
9 gantry : n. = โครงสำหรับตั้งสิ่งของ
10 garage : n. = โรงรถ, อู่ซ่อมรถ

11 garment : n. = เสื้อผ้าอาภรณ์
12 gas : n. = ก๊าซ
13 gather : v. = ชุมนุม, รวมกลุ่ม
14 gathering : n. = การรวบรวม, การรวมกัน, การเก็บรวม, การรวมกลุ่ม, กลุ่มคน
15 gaudy : adj. = ฉูดฉาด, ไม่มี, รสนิยม, ขี้โอ่
16 gaze : v. = เพ่ง, เพ่งมอง, จ้องมอง
17 gear : n. = เฟือง, เกียร์รถยนต์
18 Gemini : n. = ราศีเมถุน
19 gene : n. = สารพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมประกอบด้วยสาร DNA
20 generalization : n. = เปลี่ยนให้เป็นรูปแบบทั่ว ๆ ไป

21 generalize : v. = ทำให้ใช้ได้ทั่วไป
22 generally : adv. = โดยปกติ, ส่วนใหญ่, อย่างกว้าง ๆ
23 generate : v. = ให้เกิด, ผลิต, ให้กำเนิด, แพร่
24 generation : n. = การก่อให้เกิด, ยุค, สมัย
25 generous : adj. = ใจกว้าง, มีน้ำใจ, ใจดี, มากมาย, ไม่เห็นแก่ตัว
26 genetics : adj. = วิชาพันธุศาสตร์
27 genius : n. = ความเป็นอัจฉริยะ, คนที่ฉลาดกว่าปกติ
28 genres : n. = ชนิด, ประเภท, จำพวก
29 gently : adv. = อย่างสุภาพ, อย่างนุ่มนวล
30 geography : n. = ภูมิศาสตร์

31 germ : n. = เชื่อโรค, จุลินทรีย์, การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น
32 get along with : v. = ดำเนิน, เข้ากันได้
33 get around : v. = หลบหลีก
34 get off : v. = ออกจาก
35 get out of : v. = ออกหรือหนี
36 get away from : v. = หลุดพ้นจาก
37 get away with : v. = ออกใบกำกับ, ทำสำเร็จ,มีความคิด(ความเชื่อ)
38 get home : v. = มาถึงบ้าน, ชนะ
39 get on : v. = ขึ้น, ก้าวหน้า
40 get on with : v. = ดำเนินต่อไปกับ, ก้าวหน้า, เป็นมิตรกับ, ทำ, ไม่เชื่อหรอก

41 get through : v. = ไปถึง, ผ่าน
42 get up : v. = ยืนขึ้น, ลุกขึ้น, ลุกขึ้นจากเตียง
43 gigantic : adj. = ใหญ่โตหรือกว้างขวางมาก
44 giggle : v. = หัวเราะคิกคัก, ขำขัน
45 gimmick : n. = กลไก, กลลับ
46 gingerly : adv. = อย่างระมัดระวัง
47 give away : n. = การทรยศ, การเปิดเผย, ของแจก, เผยความลับ
48 give back : v. = คืน, ให้คืน
49 give in : v. = ยอมแพ้, หยุดสู้, หยุดเถียง
50 give off : v. = ปล่อยออกไป

51 give out : v. = สิ้นสุด, หมด, เหน็ดเหนื่อย
52 give up : v. = ยกเลิก, หยุดทำ, ละทิ้ง, ยอมยกให้, ไม่คอย, ไม่ไว้วางใจ
53 glacier : n. = ธารน้ำแข็ง
54 glamorous : adj. = (ดาราภาพยนตร์) สะดุดตา, ดึงดูดใจ
55 glance : v. = ชำเลือง, ชายตามอง, แอบมอง
56 gland : n. = ต่อม
57 glimmer : n. = แสงริบหรี่, ความรางเลือน
58 glimpse : v. = มองแวบหนึ่ง
59 glitter : n. = แสงแวววับ, ส่องแสงแวววับ
60 globalization : n. = ทำให้มีขอบเขตหรือการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง, โลกาภิวัตน์

61 globular : adj. = เป็นรูปทรงกลม, ทั่วโลก
62 gloomy : adj. = มืดมัว
63 glorious : adj. = รุ่งโรจน์, ทรงเกียรติ, ปลื้มปีติยินดี
64 glossary : n. = ภาคคำอธิบายความหมายของคำศัพท์
65 glum : adj. = หม่นหมอง, หดหู่, เศร้าสร้อย
66 go ahead : v. = เดินต่อไป, ดำเนินต่อไป, ทำให้ดีขึ้น
67 go back : v. = กลับไป, ย้อนกลับ, หวนคิดถึง
68 go off : v. = รีบออกไป, ออกจาก, หยุด, ดับ
69 go on : v. = เกิดขึ้น, ดำเนินต่อไป
70 go over : v. = ตรวจสอบ

71 go through : v. = เดินตรงไปตลอด
72 go under : v. = ตก, โน้มลง
73 gondola : n. = เรือแจวโดยสารลำยาวแบบที่ใช้ในคลองเวนิซ
74 goods : n. = สินค้า
75 goofy : adj. = สิ่งที่โง่, ผิดพลาด
76 gorgeous : adj. = โออ่า, หรูหรา, วิเศษ
77 gorilla : n. = ลิงกอริลลา
78 gospel : n. = คำสอนของพระเยซูคริสต์
79 gossip : n. = การซุบซิบนินทา
80 government : n. = รัฐบาล

81 governor : n. = ผู้ปกครอง
82 grab : v. = ฉวยคว้า, แย่ง, โฉบ, จับ
83 graceful : adj. = ตกแต่งให้สวยงาม, สุภาพ, สง่า
84 gracefully : adv. = อย่างสวยงาม, อย่างงดงาม, อย่างนิ่มนวล
85 grade : n. = ระดับ, ขั้น, ชั้น
86 gradually : adv. = ที่ค่อยๆเกิดขึ้น, ค่อยๆลาดขึ้น
87 graduate : v. = สำเร็จการศึกษา
88 grant : v. = อนุญาต, ยอมให้, ยอมรับ, เห็นด้วยกับ
89 grapefruit : n. = ผลไม้จำพวกส้ม
90 graphic : adj. = เกี่ยวกับการเขียนหรือการวาด

91 grasp : v. = ยึดจับ, กำแน่น, คว้า, เข้าใจ, รู้ซึ้ง
92 grasshopper : n. = ตั๊กแตน
93 grate : v. = ใส่ตะแกรง, ขูด, ขีด, ทำให้รำคราญ
94 grateful : adj. = กตัญญู, ที่แสดงความขอบคุณ
95 gravity : n. = แรงโน้มถ่วง, ความถ่วง, ความรุนแรง
96 graze : v. = ( สัตว์ ) กินหญ้า, ให้ ( สัตว์ ) กินหญ้า
97 grease : n. = ไขมันสัตว์, น้ำมันหล่อลื่น
98 greasy : adj. = เปื้อนน้ำมัน, ลื่น
99 greedy : adj. = ละโมบ, ตะกละ
100 greenery : n. = พืชผักที่มีสีเขียวสด, พฤกษชาติ

grocery : n. = ร้านขายของชำ

grocery : n. = ร้านขายของชำ

101 grill : v. = ย่าง
102 grin : v. = ยิ้มยิงฟัน, ดักสัตว์
103 grind : v. = บด, ป่น, โม่, ฝน, ครูด, ลับ
104 gripping : adj. = น่าสนใจ
105 grits : n. = ข้าวที่ปอกเปลือกและบดอย่างหยาบ, ข้าวที่สีแล้วแต่ยังไม่ได้โม่
106 grittiness : n. = ความกล้าหาญอดทน
107 grocery : n. = ร้านขายของชำ
108 groove : n. = ร่อง, ราง, ท่อ
109 grossly : adv. = ทั้งหมด, แน่นหนา
110 grove : n. = สวนผลไม้, ป่าไม้เล็ก ๆ

111 grow up : v. = โตขึ้น, เจริญขึ้น, พัฒนา
112 growth : n. = การเจริญเติบโต
113 grueling : adj. = เหนื่อยมาก, ทรหด, ถึงพริกถึงขิง
114 gruff : adj. = แหบห้าว, สะบัดสะบิ้ง
115 grumpy : adj. = อารมณ์ไม่ดี
116 guarantee : n. = เครื่องประกัน, หลักประกัน
117 guidance : n. = การแนะแนว, สิ่งนำทาง
118 guide : v. = แนะแนว, แนะนำ
119 guitarist : n. = นักกีตาร์
120 gull : n. = นกนางนวล

121 gullible : adj. = ซึ่งถูกหลอกหรือโกงได้
122 gulp : v. = ติดคอ, สำลัก, กินอย่างมูมมาม
123 guru : n. = ผู้นำที่ฉลาด, นักปราชญ์
124 gymnast : n. = นักกายบริหาร, นักกายกรรม
125 gypsy : n. = กลุ่มคนที่อพยพจากอินเดียตอนเหนือไปยังยุโรป

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ