คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว C – 375 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว C – 375 คำ ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

สำหรับน้องๆ มัธยมชั้นปีที่ 6 หรือผู้ที่อยากพัฒนาความรู้เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว C ที่มักออกข้อสอบ ONET ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัว C ม.6

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 cabdriver : n. = คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า
2 cabinet : n. = ตู้ชั้นวางของ, คณะรัฐมนตรี
3 cackle : v. = หัวเราะเสียงแหลม
4 Caesarean : adj. = เกี่ยวกับซีซาร์
5 cafeteria : n. = ภัตตาคาร หรือโรงอาหาร ที่ผู้รับประทานอาหารต้องบริการตัวเอง

6 cage : n. = กรง, โครง
7 calculate : v. = คำนวณ, คาดคะเน, เดา
8 calculator : n. = เครื่องคิดเลข
9 calf : n. = ลูกวัวลูกควาย
10 California : n. = รัฐแคลิฟอร์เนีย

11 call : v. = เรียก, ร้องขอ
12 call back : v. = เรียกกลับมา, โทรกลับ, ตะโกนกลับ, จดจำ, จำได้, ถอน
13 call on : v. = แวะเยี่ยม, เลือก, ใช้
14 call up : v. = ปลุกให้ตื่น, เรียก, พูดโทรศัพท์
15 callous : adj. = แข็ง, ด้าน, ไม่รู้สึก, ไม่สนใจ, เมินเฉย

16 calm down : v. = ทำให้สงบ, ทำให้นิ่งเฉย
17 camcorder : n. = กล้องวิดีโอที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้
18 camera : n. = กล้องถ่ายรูป
19 camouflage : n. = การอำพราง
20 campaign : n. = การรณรงค์, การแข่งขันหาเสียงเลือกตั้ง

21 campsite : n. = สถานที่ตั้งค่าย
22 canal : n. = คลอง
23 Cancer : n. = ราศีกรกฎ
24 candidate : n. = ผู้สมัคร
25 candle : n. = เทียน, เทียนไข

26 canoe : v. = พายหรือบด, ขนส่งด้วยเรือบด
27 capability : n. = ประสิทธิภาพ, สมรรถภาพ, สมรรถนะ
28 capable : adj. = ซึ่งสามารถ, มีฝีมือ, มีสติปัญญา, มีวิชา
29 capacity : n. = ความสามารถ, ขอบเขต
30 cappuccino : n. = กาแฟคาปูชิโน่

31 Capricorn : n. = ราศีมังกร
32 capsule : n. = หลอดแคปซูล, หลอดบรรจุยา
33 caption : n. = คำอธิบายภาพ
34 capture : v. = จับกุม, เข้าครอบครองที่ดิน
35 card : n. = บัตร, ไพ่

36 care : v. = ดูแล, ห่วงใย
37 career : n. = อาชีพ, งานการ
38 careful : adj. = ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต
39 carefully : adv. = อย่างระมัดระวัง, ไม่ประมาท
40 carp : v. = บ่น, จู้จี้

41 carpet : n. = พรม, ผืนพรม, ผืน
42 carry on : v. = จัดการ, ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป, สร้างต่อ
43 carry out : v. = ทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ
44 cart : n. = เกวียน
45 cashier : n. = เจ้าหน้าที่การเงิน

46 cassette : n. = ม้วนเทป
47 castle : n. = ปราสาท, ป้อมปราการ
48 catacomb : n. = สุสานใต้ดิน
49 catalog : n. = บัญชีรายชื่อ, รายการสิ่งของ
50 catch : v. = จับ, ฉวยเอา

51 catch fire : v. = ลุกติดไฟ, ติดไฟ, ตื่นเต้น
52 catchy : adj. = ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ไม่ปะติดปะต่อ
53 category : n. = การจัดลำดับ
54 cater : v. = จัดอาหารให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง
55 cathedral : n. = มหาวิหาร

56 caution : n. = คำเตือน
57 cautionary : adj. = ข้อควรระวัง, เกี่ยวกับการเตือน
58 cave : n. = ถ้ำ, โพรง
59 ceiling : n. = เพดาน, ขีดสูงสุด
60 celebrate : v. = ฉลอง
61 celebrity : n. = คนดัง, คนมีชื่อเสียง
62 celery : n. = ต้นขึ้นฉ่ายฝรั่ง, ผักชี
63 cellar : n. = หลุมใต้ดิน, ห้องเก็บเหล้าใต้ดิน
64 cement : v. = ทำให้รวมกัน, ทำให้ติดกัน
65 cemetery : n. = ป่าช้า, สุสาน, หลุมฝังศพ

66 census : n. = การสำรวจสัมมะโนครัวประชากร
67 central heating : n. = ระบบทำความร้อนให้กับอาคาร โดยการส่งอากาศ หรือน้ำร้อนผ่านท่อในอาคาร
68 ceremony : n. = พิธี
69 certain : adj. = แน่นอน
70 certificate : n. = ประกาศนียบัตร

71 chain : n. = โซ่, สายสร้อย, อนุกรม
72 chair person : n. = ประธาน
73 challenge : n. = การท้า, การท้าทาย
74 challenging : adj. = ท้าทาย, ยั่วเย้า
75 champagne : n. = เหล้าแชมเปญ

76 championship : n. = การแข่งขัน, การเป็นแชมเปี้ยน
77 change : v. = เปลี่ยน
78 Channel Tunnel : n. = อุโมงค์รถไฟภายใต้ช่องแคบอังกฤษ ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส
79 chant : n. = เพลง, การสวด, การร้องเพลงสด
80 charismatic : adj. = ที่มีเสน่ห์ดึงดูด

81 charity : n. = ความใจบุญ, การกุศล, ภราดรภาพ, เงินทำทาน
82 charming : adj. = มีเสน่ห์, ทำให้หลงใหล
83 chart : n. = ผัง
84 chase : v. = ไล่ตาม, ตามล่า
85 check in : v. = จดทะเบียนเพื่อเข้าพัก, เข้าทำงาน, ส่งคืน

86 cheer up : v. = รู้สึกร่าเริงขึ้น
87 cheerful : adj. = ร่าเริง, ดีอกดีใจ, เต็มไปด้วยความปลื้ม ปีติยินดี
88 chemical : n. = สารเคมี
89 chemist : n. = นักเคมี, เภสัชกร, นักเล่นแร่แปรธาตุ
90 chemistry : n. = วิชาเคมี, คุณสมบัติ, ปฏิกิริยา

91 cherish : v. = ทะนุถนอม, รัก, ยึดมั่น
92 chew : v. = เคี้ยว, บด, ขยำ, ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง
93 childhood : n. = วัยเด็ก, ความเป็นเด็ก, ระยะแรกเริ่ม
94 chocoholic : n. = คนชอบกินช็อกโกเเลต
95 choir : n. = คณะนักร้องเพลงสวดในโบสถ์

96 cholera : n. = อหิวาตกโรค
97 cholesterol : n. = สารสีขาวพบในไขมันสัตว์
98 chop : v. = ตัด, ผ่า, ฟัน, สับ, ถาง
99 chop down : v. = ฟันด้วยขวาน, ตัดออก
100 chore : n. = งานที่น่าเบื่อ, งานประจำ

101 chowder : n. = ซุปชนิดหนึ่งทำมาจากปลา, ผักและนมสด
102 chronological : adj. = ตามลำดับวันเวลา
103 chuckle : v. = หัวเราะเบาๆ, หัวเราะกับตัวเอง, แอบหัวเราะ
104 churn : n. = เครื่องปั่นเนย
105 cigar : n. = บุหรี่ซิการ์

106 circuit : n. = การเดินทางรอบ, สนามแข่งรูปวงกลม, วงจรไฟฟ้า
107 circulate : v. = หมุนเวียน, ไหลเวียน
108 circulation : n. = การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
109 circumstance : n. = สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, รายละเอียด, วิธีการ
110 civil : adj. = เกี่ยวกับพลเมือง, ซึ่งมีความเจริญแล้ว

111 civilian : n. = พลเรือน
112 civilizable : adj. = พอจะอบรมให้มีอารยธรรมได้
113 civilization : n. = ความเจริญ, อารยธรรม, การอบรมขัดเกลา
114 claim : v. = เรียกร้อง, อ้างสิทธิ
115 clairvoyant : n. = ผู้มีความสามารถหยั่งรู้

116 clam : adj. = สงบ, เงียบ
117 clarification : n. = การทำให้ชัดเจน
118 clarify : v. = ทำให้ชัดเจน
119 classical : adj. = มีมาตรฐานสูง, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสสิก
120 classified : adj. = ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภท หรือหมวดหมู่

121 clatter : v. = พูดเร็วและเสียงดัง
122 claustrophobia : n. = โรคกลัวอยู่ที่แคบ
123 claw : n. = อุ้งเล็บ, ก้าม ( ปู , กุ้ง )
124 clean up : v. = ทำความสะอาด
125 clear off : v. = หายไป, ออกไปให้หมด

126 cleft : n. = ร่อง, รอยแยก, ช่องที่แตก
127 client : n. = ลูกค้า, ลูกความของทนาย, คนไข้
128 cliff : n. = หน้าผา
129 climber : n. = คนปีน
130 cloakroom : n. = ห้องฝากเก็บเสื้อคลุม, ห้องเก็บกระเป๋า, ห้องน้ำ

131 clone : v. = ทำให้กำเนิดมาจากเซลล์เดียวกัน
132 close down : v. = ปิดกิจการ, ไม่ถ่ายทอด, เข้ามาใกล้
133 close-up : n. = ภาพถ่ายในระยะใกล้, การถ่ายภาพในระยะใกล้
134 clown : n. = ตัวตะลก, คนหยาบคาย, คนบ้านนอก
135 clue : n. = สิ่งที่ช่วยนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือไขปริศนา

136 clumsy : adj. = ซุ่มซ่า,ไม่คล่อง
137 cluster : n. = กลุ่ม, พวง, ช่อ, กระจุก
138 coastal : adj. = ตามชายฝั่ง
139 coastline : n. = เส้นแนวชายฝั่งทะเล
140 cockney : n. = ชาวลอนดอนทางตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน

141 cockroache : n. = แมลงสาบ
142 coincidence : n. = ภาวะบังเอิญ, เหตุบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน
143 cold : adj. = เย็น, เฉยเมย
144 collage : n. = เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ
145 collapse : v. = ล้มลง, ยุบลง, ทรุดลง, พับเก็บได้

146 collar : n. = ปลอกคอ, ปกเสื้อ, คอเสื้อ
147 collarbone : n. = กระดูกไหปลาร้า
148 collect : v. = รวบรวม, สะสม
149 collection : n. = การสะสม
150 collocate : v. = จัดให้เหมาะ, วางให้เหมาะ

151 colony : n. = อาณานิคม
152 column : n. = เสา (กลม,หิน), คอลัมม์หนังสือพิมพ์
153 columnist : n. = ผู้เขียนบทความลงในหนังสือ
154 combination : n. = การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, การจัดเป็นกลุ่ม
155 combine : v. = แสดงร่วมกัน , นำมารวมกัน

156 come : v. = มา, ปรากฏ
157 come on : v. = พบโดยบังเอิญ, โจมตี
158 come out : v. = เปิดเผยออกมา, เปิดเผยให้รู้ว่าเป็นพวกรักร่วมเพศ
159 come up : v. = เกิดขึ้น, เข้ามาใกล้, นำมาเถียงกัน
160 comeback : n. = การกลับสู่ตำแหน่งหรือฐานะเดิม

161 comedian : n. = ตัวตลก, ผู้ที่มีลักษณะตลก
162 comfortable : adj. = สบาย, อุ่นใจ, สะดวก
163 comic : adj. = การ์ตูน, ตลก, สนุก
164 command : v. = ออกคำสั่ง
165 commando : n. = หน่วยปฏิบัติการเฉพาะที่ฝึกฝนมาเป็นพิเศษ, คอมมานโด

166 comment : v. = แสดงความเห็น, ตั้งข้อสังเกต
167 commentator : n. = ผู้วิจารณ์
168 comment : n. = ความคิดเห็น
169 commerce : n. = การซื้อขายสินค้า, การแลกเปลี่ยนความรู้
170 commercial : adj. = เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

171 commercially : adv. = ที่เกี่ยวกับการซื้อของขายสินค้า
172 commission : n. = การมอบหมายหน้าที่, ภาระ, หน้าที่
173 commit : v. = ทำ, มอบหมาย, ส่ง
174 committee : n. = คณะกรรมการ
175 common : adj. = ร่วมกัน, ธรรมดา, สามัญ

176 communicate : v. = ติดต่อสื่อสาร, ส่งต่อ, ส่งผ่าน, เชื่อมติดกัน
177 community : n. = ชุมชน
178 commuter : n. = คนที่เดินทางไปทำงานที่ตัวเมือง
179 companion : n. = เพื่อนร่วมงาน, หนังสือคู่มือ, เพื่อนเดินทาง
180 compartment : n. = ห้อง, ตอน, ส่วนแยก, ช่อง, ลักษณะต่างหาก

181 compassionate : n. = ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ
182 compatible : adj. = ซึ่งอยู่ด้วยกินได้, ซึ่งเข้ากันได้
183 compendious : adj. = รัดกุม, สั้นกะทัดรัดและชัดเจน
184 compete : v. = แข่งขัน, ชิงชัย
185 competition : n. = การแข่งขัน, การชิงชัย

186 competitive : adj. = เกี่ยวกับการแข่งขัน, มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะแข่งขัน
187 competitor : n. = ผู้เข้าแข่งขัน, คู่แข่ง
188 compile : v. = รวบรวม, เรียบเรียง
189 complaint : n. = การบ่น, การแสดงความไม่พอใจ
190 complexion : n. = ผิวหน้า, ผิวพรรณ

191 compliance : n. = การยอมจำนน
192 comply : v. = ทำตาม, ยินยอม
193 component : n. = ส่วนประกอบ, ส่วนเสริม
194 composer : n. = ผู้ประพันธ์
195 composing : n. = การเรียงพิมพ์, การแต่ง, การเรียง

196 composite : adj. = ประกอบด้วยส่วนต่างๆ, ประกอบขึ้น, ผสมเป็น
197 compound : n. = คำประสม
198 comprehension : n. = ความเข้าใจ
199 comprehensive : adj. = มีความสามารถในการใจเข้า
200 compromise : n. = การประนีประนอม

201 compulsive : adj. = ซึ่งบีบบังคับ, เป็นเชิงบังคับ
202 compulsory : adj. = ใช้การบังคับ, ซึ่งต้องกระทำ
203 compute : v. = คำนวณ, ประมาณการ, นับ
204 conceive : v. = นึกคิด, ก่อขึ้นในใจ, มีท้อง, ตั้งครรภ์
205 concentrate : v. = ใจจดจ่อ, มีสมาธิ

206 concentric : adj. = มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน
207 concept : n. = ความคิด, สิ่งที่คิดขึ้น
208 conceptual : adj. = เกี่ยวกับความคิด
209 concern : v. = กังวล, ห่วง, เกี่ยวกับ
210 concession : n. = การยอมรับ, การยินยอม

211 conclusion : n. = สรุป, ผลลัพธ์
212 conclusive : adj. = สุดท้าย, แน่นอน, เป็นข้อสรุป
213 concrete : adj. = ชัดแจ้ง, ซึ่งเห็นประจักษ์
214 concurrently : adv. = มีจุดร่วม, อย่างพร้อมเพรียงกัน
215 condenser : n. = เครื่องควบแน่น, เครื่องกลั่น

216 condition : n. = สภาพ, เงื่อนไข, ข้อแม้
217 condolence : n. = การปลอบโยน, การปลอบขวัญ
218 conduct : v. = นำไป, ซึ่งชักนำ , เป็นคนนำ
219 conductor : n. = วาทยกร, พนักงานเก็บค่าโดยสาร
220 conference : n. = การประชุม, สมาคมทีมกีฬา

221 confession : n. = การสารภาพความผิด, การยอมรับ
222 confidant : n. = คนสนิท, คนที่ไว้ใจ
223 confidence : n. = ความเชื่อมั่น, ความลับ
224 conflict : n. = การต่อสู้, การขัดแย้ง
225 confuse : v. = ทำให้ไม่ชัด, ทำให้ยุ่ง, ทำให้สับสน, ทำให้งง, ทำให้ขวยเขิน

226 congest : v. = ใส่จนเกิน, ทำให้แออัด, แออัดไปด้วย
227 congestion : n. = ความแออัด
228 congratulate : v. = แสดงความยินดี
229 congruent : adj. = สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน
230 conjure up : v. = ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง, ทำให้เกิด ( บางสิ่ง ) ในใจ

231 connect : v. = เชื่อมกับ
232 conscientious : adj. = ที่ทำด้วยความรู้สึกด้านดี
233 consciously : adv. = อย่างตั้งใจ
234 consciousness : n. = ความมีสติ, ความมีจิตสำนึก, ภาวะจิต
235 consequence : n. = ตำแหน่งที่สำคัญ, ผลที่เกิดตามมา

236 consequently : adv. = ผลที่สุดก็คือ, เพราะฉะนั้น
237 conservation : n. = การอนุรักษ์
238 consider : v. = พิจารณา
239 consideration : n. = การคิดพิจารณา, ความคิดเห็นใจผู้อื่น
240 considering prep. F.W. เกี่ยวกับ,ในด้าน

241 consistent : adj. = มั่นคง, ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น, เห็นพ้อง
242 console : v. = ปลอบโยน, ปลอบใจ
243 consolidate : v. = นำมารวมกัน, ทำให้แข็งแรงและมั่นคง
244 consolidation : n. = ความมั่นคง, ความปลอดภัย
245 consortium : n. = การร่วมมือเพื่อผลประโยชน์, สมาคม, ห้างหุ้นส่วน

246 conspiracy : n. = การกบฏ, การสมคบร่วมคิด, การร่วมกันกระทำ
247 constant : adj. = ที่ไม่เปลี่ยนแปลง
248 constantly : adv. = อย่างมั่นคง, อย่างคงที่, อย่างแน่วแน่, อย่างต่อเนื่อง
249 constraint : n. = การคุมขัง, การจำกัด, การควบคุมความรู้สึก
250 construction : n. = การก่อสร้าง, สิ่งที่ปลูกสร้าง

251 constructive : adj. = มีประโยชน์, ซึ่งสร้างสรรค์
252 consul : n. = กงสุล
253 consult : v. = ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น
254 consultant : n. = ผู้ให้คำปรึกษา, นายแพทย์ที่ปรึกษา
255 consumption : n. = การบริโภค, การเผาผลาญ

256 contact : n. = การติดต่อ, การสัมผัส
257 contain : v. = บรรจุ
258 contaminate : v. = เจือปนทำให้ไม่บริสุทธิ์
259 contemplation : n. = พิจารณา, ใคร่ครวญ, มุ่งหวัง
260 contend : v. = แข่งขัน, ต่อสู้, โต้เถียง, ยืนยัน

261 content : n. = สารบัญ
262 contest : v. = แข่งขัน, ประกวด, โต้เถียง
263 contestant : n. = คู่แข่ง, ผู้เข้าแข่งขัน
264 context : n. = บริบท, คำหรือข้อความที่ขยายคำหลัก
265 continent : n. = ทวีป, ผืนแผ่นดินใหญ่ซึ่งต่างจากเกาะ หรือคาบสมุทร

266 contingent : adj. = เป็นไปได้, ไม่แน่นอน, บังเอิญ
267 continually : adv. = ต่อเนื่อง
268 continue : v. = ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
269 contort : v. = ( ทำให้ ) บิดเบี้ยว, คดงอ
270 contortionist : n. = นักบิดตัว

271 contraband : n. = ของเถื่อน, การค้าเถื่อน
272 contraceptive : adj. = เกี่ยวกับการคุมกำเนิด
273 contract : n. = สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา
274 contrary : adj. = ที่ขัดแย้ง, ที่ตรงกันข้าม
275 contrast : n. = ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม

276 contravene : v. = ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด(กฎหมาย)
277 contribute : v. = ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์
278 contribution : n. = การสนับสนุน, สิ่งที่แจกจ่าย
279 contributor : n. = คนเขียนบทความลงหนังสือ
280 control : v. = ควบคุม

281 controversial : adj. = ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
282 controversy : n. = การโต้เถียง, ความโต้ความ, การทะเลาะวิวาท
283 convenient : adj. = สะดวก, เหมาะสม, ใกล้มือ, ใกล้เคียง
284 conventional : adj. = เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ, สามัญ, ธรรมดา
285 conversely : adv. = พูดคุย, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

286 convert : v. = ทำให้เปลี่ยนสภาพ , ปรับ
287 convey : v. = นำ, พา, นำไป, ถ่ายทอด
288 convict : v. = (ผู้พิพากษา, ศาล ฯลฯ) ตัดสินว่า
289 conviction : n. = การลงโทษ , การตัดสินว่ากระทำผิด
290 convince : v. = โน้มน้าว, ทำให้เชื่อ

291 cool : adj. = เฉยเมย, ไม่ตื่นเต้น, ใจเย็น, สงบ
292 coop : n. = กรง, เล้าไก่, สุ่ม
293 cooperative : adj. = ทำงานร่วมกัน, ร่วมมือ
294 coordination : n. = ความเสมอกัน, การอยู่ในระดับเดียวกัน
295 cope : v. = ต่อสู้ดิ้นรน, รับมือ, จัดการ

296 copper : n. = ทองแดง
297 copycat : n. = คนที่เลียนแบบผู้อื่น
298 copyright : n. = ลิขสิทธิ์
299 cord : n. = เชือก, สายเคเบิล
300 corkscrew : n C.W. = สว่านเปิดจุกขวด

301 corn : n. = ข้าวโพด
302 corporate : adj. = เกี่ยวกับบริษัท
303 corporation : n. = บริษัท, สมาคม, สโมสร
304 correct : v. = แก้, ทำให้ถูกต้อง
305 correctly : adv. = อย่างถูกต้อง
306 correspond : v. = เหมือน, เข้ากันได้
307 correspondence : n. = การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน
308 correspondent : n. = ผู้ติดต่อทางจดหมาย, ผู้สื่อข่าว
309 corridor : n. = ระเบียง, เฉลียง, เหตุฉนวน
310 corrupt : adj. = ทุจริต,ชั่ว, เน่าเปื่อย

311 corruption : n. = การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การติดสินบน
312 costume : n. = เครื่องแต่งกาย
313 counsel : v. = แนะนำ
314 countryside : n. = เขตชนบท
315 courageous : adj. = กล้าหาญ

316 courgette : n. = สูชินี(zucchinni) แตงกวายาว
317 courier : n. = คนเดินหนังสือ, ผู้สื่อข่าวสาร
318 court : n. = สนาม, ลาน, ศาล
319 courtroom : n. = ห้องพิจารณาคดี
320 cove : n. = อ่าว, ถ้ำ

321 coverage : n. = การรายงานข่าว, เงินค้ำปรกัน
322 cow : n. = วัวตัวเมีย, แม่วัว
323 coworker : n. = ผู้ร่วมงาน
324 crab : n. = ปู
325 craft : n. = ความชำนาญ, ฝีมือทางช่าง, เล่ห์เหลี่ยม

326 craftsmen : n. = ช่าง
327 crash : n. = การชน, เสียงแตกดังสนั่น
328 crate : n. = ลังไม้ใส่ของ
329 create : v. = สร้าง
330 credible : adj. = น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ

331 creep : v. = คลาน
332 crew : n. = ลูกเรือ
333 crime : n. = อาชญากรรม
334 criminal : adj. = เกี่ยวกับอาชญากรรม, เกี่ยวกับอาญา, ไร้ความสำนึก
335 criterion : n. = เกณฑ์, บรรทัดฐาน

336 critical : adj. = เกี่ยวกับการวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิเคราะห์
337 criticize : v. = วิพากษ์วิจารณ์, ติชม
338 crop : n. = พืชผล, ธัญพืช
339 cross : n. = เครื่องหมายกากบาท
340 cross out : v. = ขีดฆ่าออก, ขีดออก

341 crossbreeding : n. = พืชหรือสัตว์ที่ผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์
342 crowd : n. = กลุ่ม, ฝูงชน, สามัญชน
343 crucial : adj. = สำคัญ, จำเป็น, เด็ดขาด
344 crude : adj. = ดิบ, ที่ไม่มีการพัฒนา, หยาบคาย
345 cruelty : n. = การกระทำที่โหดร้าย

346 cruise : v. = ล่องเรือทัศนาจร, ขับรถไปอย่างเรื่อยเปื่อย, ออกลาดตระเวนเรือ
347 crumble : v. = ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย
348 crunch : v. = ขนมขบเคี้ยว, เคี้ยวดังกรวบๆ, กระทืบเสียงดัง
349 crunchy : adj. = กรอบ, ดังสวบๆ (เสียงเดินบนหิมะ), เกี่ยวกับเสียงบด
350 crypt : n. = ห้องใต้ดิน

351 crystalline : adj. = ใส, โปร่งใส
352 crystal : n. = วัตถุที่มีความใส
353 cubic : adj. = รูปทรงลูกบาศก์
354 cuddle : v. = รัดกอด, โอบกอด
355 cuisine : n. = แผนกครัว, การปรุงอาหาร

356 cultivate : adj. = เพาะปลูก, เลี้ยง, สร้าง
357 cultivation : n. = การฝึกฝน, การพรวนดิน, การปลูกพืช, การผูกมิตร
358 culture : n. = วัฒนธรรม
359 cuneiform : adj. = เป็นรูปลิ่ม
360 cure : n. = การรักษาโรค

361 curiosity : n. = ความอยากรู้อยากเห็น
362 curious : adj. = ซึ่งอยากรู้อยากเห็น, หายาก, แปลก, ผิดธรรมดา
363 curl : n. = ผมหยิก, ผมลอน
364 currency : n. = เงินตรา, เงิน, การแพร่หลาย
365 current : n. = กระแสน้ำ, กระแสลม

366 currently : adv. = เป็นปัจจุบัน
367 curry : n. = แกง
368 curtain : n. = ม่าน, มู่ลี่, ฉาก, ตอนจบ, ที่สุด
369 curve : n. = เส้นโค้ง, แนวโค้ง
370 custard : n. = คัสตาร์ดทำไข่ผสมนมเครื่องปรุงรสแล้วน้ำตาล, คัสตาร์ด

371 customary : adj. = เป็นกิจวัตร, เป็นประเพณี
372 cut down : v. = ฆ่า, ตัดล้มลง
373 cutest : adj. = ฉลาด, น่ารัก, มีเสน่ห์
374 cutout : n. = การตัดออก, สั่งหรือส่วนที่ถูกตัดออก
375 cycling : n. = การขี่จักรยาน

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ