ข้อสอบ O-NET คำศัพท์ คำศัพท์ ม.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด N ที่มักออกข้อสอบ O-NET ม.6

Home / ONET / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด N ที่มักออกข้อสอบ O-NET ม.6

มาถึงคำศัพท์หมวดตัวเอ็น รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด N ที่มักออกข้อสอบ O-NET ม.6 กันบ้างค่ะ จำนวน 60 คำศัพทย์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด N

ลำดับที่ / คำศัพท์ / Parts of Speech / ความหมาย

1 nadir n. จุดที่ต่ำที่สุด
2 naïve adj. ซื่อ, ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีประสบการณ์
3 narrative n. เรื่องเล่า, การบรรยาย
4 nasty adj. สกปรกอย่างน่าชัง, น่ารังเกียจ, ( รส ) ขม
5 nationwide adv. ทั่วประเทศ, ทั้งประเทศ
6 native adj. โดยกำเนิด, แต่กำเนิด, โดยสันดาน
7 natural adj. โดยธรรมชาติ, จากธรรมชาติ
8 naturally adv. แบบธรรมชาติ, อย่างธรรมชาติ
9 nausea n. ความรู้สึกอยากอาเจียน, ความรู้สึกรังเกียจ
10 navigator n. ผู้ควบคุมเส้นทางการเดินเรือหรือทางอากาศ, นักสำรวจ

11 navy n. กองทัพเรือ, ราชนาวี
12 nearby adj. ใกล้ ๆ กัน, ถัดไป
13 neat adj. เรียบร้อย, เกลี้ยงเกลา, ไม่มีการเจือปน
14 necessarily adv. โดยความจำเป็น, แน่แท้, ไม่มีทางอื่น
15 necessity n. สิ่งที่จำเป็น, ของที่จำเป็น
16 nectar n. น้ำหวานในดอกไม้, น้ำทิพย์
17 needle n. เข็ม
18 negative adj. เป็นการคัดค้าน, เป็นการปฏิเสธ
19 neglect v. ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง
20 negotiate v. เจรจาต่อรอง

21 neighbor n. เพื่อนบ้าน, เพื่อนมนุษย์
22 neighborhood n. บริเวณข้างเคียง, ละแวกบ้าน, ย่าน
23 nerve n. เส้นประสาท, กำลัง, พลังงาน
24 nervous adj. หงุดหงิด, เป็นประสาท, กังวลใจ
25 nervousness n. ระบบประสาท, ความหงุดหงิด
26 network n. ระบบเครือข่ายต่างๆ
27 neurosurgeon n. ศัลยกรรมระบบประสาท
28 neutral adj. เป็นกลาง, ไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไร้สี
29 nevertheless conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม
30 newborn adj. เพิ่งเกิด, เกิดใหม่

newscaster n. คนอ่านข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์

31 newcomer n. ผู้มาใหม่, สมาชิกใหม่
32 Newfoundland n. เกาะนิวฟาวแลนด์ในแคนาดา
33 newscaster n. คนอ่านข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์
34 newsworthy adj. ความสนใจในรายงานข่าว
35 niche n. ซอกหรือช่องในกำแพง, ตำแหน่งที่เหมาะสม
36 nightmare n. ฝันร้าย, สภาวะที่โศกเศร้า
37 nitrate n. เกลือหรือเอสเทอร์ของกรดไรตริก
38 nomadic adj. ร่อนเร่ไปในที่ต่าง ท่องเที่ยวๆ
39 none pron. ไม่มีสักสิ่ง, ไม่มีสักคน
40 nonetheless adv. อย่างไรก็ตาม, ถึงกระนั้น

41 nonperishable adj. ไม่เสื่อมเสีย, ไม่เน่าเปื่อย, ไม่เสื่อมสลาย
42 nor conj. ไม่
43 normally adv. ตามธรรมดา, โดยทั่วไป
44 nostalgia n. โรคคิดถึงบ้าน
45 nostril n. โพรงจมูก, รูจมูก
46 notable adj. น่าสังเกต, น่าจำ
47 notably adv. อย่างเด่นชัด
48 notation n. สัญลักษณ์, บันทึก, เครื่องหมาย
49 notebook n สมุดบันทึก, คอมพิวเตอร์แบบหิ้วไปมาได้ง่าย
50 notify v. แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ

51 notion n. ความเห็น, ความนึกคิด
52 nourish v. บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง
53 novel n. นวนิยาย
54 novelty n. ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่
55 now and again adv. บางครั้ง
56 nowhere adv. ไม่มีที่ไหน
57 numerous adj. มากมาย, นานา, หลายอย่าง
58 nursery n. เรือนเพาะชำต้นไม้, ห้องเลี้ยงเด็ก
59 nutrition n. โภชนาการ
60 nutritionist n. นักโภชนาการ

ไฟล์ PDF สรุปคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6 หน้าที่ 1-71 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3 หน้าที่ 72-175 , คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.6 หน้าที่ 176-281 

ดาวน์โหลดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Link 1 > คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vocabulary : หรือ Link 2 > สำรอง คลิกที่นี่ (Google drive)

บทความแนะนำ