ปิดเทอม ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยรัฐบาล เปิดเทอม

วันเปิด-ปิดเทอม มหาวิทยาลัยรัฐบาล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

Home / วาไรตี้ / วันเปิด-ปิดเทอม มหาวิทยาลัยรัฐบาล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว สำหรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในปีหลาย ๆ มหาวิทยาลัยก็ได้มีการปรับวันเปิด-ปิดเทอมจากเดิมที่มีการเปิด-ปิดตามอาเซียน ก็ได้กลับมาเปิด-ปิดในระบเดิมกันแล้ว โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2562

UPDATE : > วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยต่างๆ ปี 2563

วันเปิด-ปิดเทอม มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐบาล ในระดับปริญญาตรี มาฝากกันค่ะ ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1, 2 ภาคฤดูร้อน และภาคการศึกษาพิเศษ จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง? ตามมาดูกันเลย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ประกาศกำหนดการวันเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระบบทวิภาค

ภาคการศึกษาต้น

– วันเปิดเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ภาคการศึกษาปลาย

– วันเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

ภาคฤดูร้อน

– วันเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ระบบตรีภาค

ภาคการศึกษาที่ 1 

– วันเปิดเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่ 2 

– วันเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

ภาคการศึกษาที่ 3 

– วันเปิดเรียน วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.chula.ac.th

วันเปิด-ปิดเทอม มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาคต้น

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ภาคปลาย

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 6 มกราคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ภาคฤดูร้อน

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.grad.mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1/2562

– วันเปิดเรียน วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.reg.tu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ภาคต้น

หลักสูตรภาษาไทย

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตรนานาชาติ

– วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

ภาคปลาย

หลักสูตรภาษาไทย

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

หลักสูตรนานาชาติ

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://registrar.ku.ac.th/

…..

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

ภาคต้น

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ภาคปลาย

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://reg.src.ku.ac.th/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคต้น

– วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2562

ภาคปลาย

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

ภาคฤดูร้อน

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.swu.ac.th

วันเปิด-ปิดเทอม มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคการศึกษาที่ 1

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563

ภาคการศึกษาพิเศษ

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.reg.kmitl.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคการศึกษาที่ 1

– วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มาราคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

ภาคการศึกษาพิเศษ

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://regis.kmutt.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาคเรียนที่ 1/2562

ทุกคณะ ยกเว้น หลักสูตรนานาชาติ และ TGGS

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2562
– วันปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติสิริธร ไทย-เยอรมัน

– วันเปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://acdserv.kmutnb.ac.th/

…..

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคเรียนที่ 1

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2562
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ภาคเรียนที่ 2

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://reg2.nu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเรียนที่ 1

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

ภาคเรียนที่ 2

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563

ภาคฤดูร้อน

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www1.reg.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคต้น

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ภาคปลาย

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 6 เมษยน 2563

ภาคการศึกษาพิเศษ

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://reg.kku.ac.th/

วันเปิด-ปิดเทอม มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคต้น

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2562

ภาคปลาย

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2563

ภาคการศึกษาพิเศษ

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคต้น

– วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ภาคปลาย

– วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ภาคฤดูร้อน

– วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://reg.buu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคการเรียนที่ 1

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

ภาคการเรียนที่ 2

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
– วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www.sut.ac.th

…..

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาคการเรียนที่ 1

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ภาคการเรียนที่ 2

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 23 มีนาคม 2563

ภาคการเรียนที่ 3

– วันเปิดภาคเรียน วันที่ 7 เมษายน 2563
– วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://reg.mju.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคการศึกษาที่ 1

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 2

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
– วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563

ภาคฤดูร้อน

– วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
– วันปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://reg.psu.ac.th/

** อัปเดตเมื่อวันที่ 24 เมษยน 2562

บทความที่น่าสนใจ