การเปิด-ปิดเทอม ของมหาวิทยาลัย มีวันไหน?

Home / ข่าวการศึกษา / การเปิด-ปิดเทอม ของมหาวิทยาลัย มีวันไหน?

การแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอขอแก้ไขระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ในส่วนของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามที่ รมว.ศธ.อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้

การเปิด-ปิดเทอม ของมหา’ลัย 

ภาคเรียนที่ 1

วันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม และปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม
เปลี่ยนเป็น เปิดภาคเรียน 10 มิถุนายน และ ปิดภาคเรียน 4 พฤศจิกายน

ภาคเรียนที่ 2

วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 1 เมษายนของปีถัดไป
เปลี่ยนเป็น เปิดภาคเรียน วันที่ 6 พฤศจิกายน และ ปิดภาคเรียน 26 เมษายน ของปีถัดไป

โดยเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นต้นมา รวมทั้งปีการศึกษา 2559 จะเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือน ส.ค.-ธ.ค.ภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค. ส่วนการปิดภาคเรียนเป็นเดือน มิ.ย.-ส.ค.ตามเดิม

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เห็นว่าการแก้ไขระเบียบ ศธ.ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันเปิดปิดภาคเรียน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า สช.ควรเปลี่ยนแปลงวันเปิดและปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับ สพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

อ้างอิงจาก: http://www.moe.go.th/websm/2013/jun/185.html

ภาพจาก:SGCU Camera : รวมภาพกิจกรรมในรั้วจามจุรี

* ทั้งนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังใช้วันเปิดปิดภาคเรียนแบบเดิมที่เคยใช้มา

ขออภัย!

ไม่อนุญาติให้แสดงความคิดเห็นในบทความนี้