กบม. ทปอ. ปิดเทอม ปีการศึกษา 2562 อาเซียน เปิดเทอม

มติเห็นชอบ เปิด-ปิดภาคเรียน ตามเดิม เริ่มปี 2562 ยกเลิกแบบอาเซียน

Home / ข่าวการศึกษา / มติเห็นชอบ เปิด-ปิดภาคเรียน ตามเดิม เริ่มปี 2562 ยกเลิกแบบอาเซียน

วันนี้ 13 พ.ย. 61 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) มีมติเห็นชอบกลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน- ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เมษายน จากเดิมเปิด-ปิดเรียนตามประเทศอาเซียน คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม – เปิด-ปิดภาคเรียน ตามเดิม

มติเห็นชอบ เปิด-ปิดภาคเรียน ตามเดิม

เริ่มปี 2562 ยกเลิกแบบอาเซียน

เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเป็นการปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป คาดว่าภายใน 2 ปีจะกลับไปเปิดปิดเหมือนเดิมได้สมบูรณ์

แต่มตินี้ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด !

อย่างไรก็ตาม มตินี้ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เพราะตนจะต้องทำหนังสือไปหารือกับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อขอความเห็นเรื่องดังกล่าว หาก ทปอ.ยืนยันเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนเช่นเดิม ทาง มก.คงต้องขอคำแนะนำว่า จะแก้ไขอะไรได้บ้าง จากนั้นจะแจ้งผลให้สภา มก. รับทราบต่อไป

ผลกระทบการเปิดปิดเทอมตามอาเซียน

“เรื่องการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของ มก.ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการเรียนการสอนด้านการเกษตรและการประมง ดังนั้นการกลับไปเปิดปิดภาคเรียนในช่วงเวลาเดิม น่าจะเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมากกว่า แต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบอื่น ๆ ที่จะตามมาด้วย ทั้งการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ผมจึงต้องทำหนังสือสอบถามไปยังทปอ.ก่อน” ดร.จงรัก กล่าว

ตัวอย่างการปรับเปิด-ปิดเทอม ค่อยเป็นค่อยไป

ใช้เวลาปรับภายใน 2 ปี โดยขยับขึ้นปีละ 1 เดือน เริ่มตั้งแต่

ปีการศึกษา 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน และภาคเรียนที่ 2 คือ เปิดภาคเรียนเดือนธันวาคม-เมษายน

รายละเอียด : วันเปิด-ปิดเทอม มหาวิทยาลัยรัฐบาล ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563 เปิดภาคเรียน 1 มิถุนายน-ตุลาคม และเปิดภาคเรียนที่ 2 คือเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม

มติเห็นชอบ เปิด-ปิดภาคเรียน ตามเดิม เริ่มปี 2562 ยกเลิกแบบอาเซียน

การเปิด-ปิดเทอมของไทยแบบเดิม

ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน-ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน-เมษายน

การเปิด-ปิดเรียนตามประเทศอาเซียน

คือ ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม และภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม

ที่มา www.dailynews.co.th

เปิดเทอม – ปิดเทอม ภาษาอังกฤษ

ปิดเทอม = Vacation
เปิดเทอม = Semester

แบบง่ายๆ เปิดเทอม ภาษาอังกฤษ ใช้ว่า Back to school  หรือใช้คำว่า School starts

บทความแนะนำ