ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ : Payap University - PYU

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ : Payap University – PYU

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ : Payap University – PYU

มหาวิทยาลัยพายัพ (อังกฤษ: Payap University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยนับเป็น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ถูกเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 – ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University ชื่อย่อ มพย. / PYU

คติพจน์ คือ สัจจะ-บริการ สีประจำสถาบัน คือสีฟ้า-ขาว

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ : Payap University : https://www.payap.ac.th

บทความแนะนำ